Besluit over oproep 2 voor programmaperiode 2021-2027

Op 17 mei 2023 besliste het Comité van Toezicht om 31 projectaanmeldingen die ingediend werden in de tweede projectoproep van het Interreg-Programma (IP) voor de programmaperiode 2021-2027, groen licht te geven om hun aanvraag verder uit te werken.

Interreg | 26/05/2023

Check groen

De volgende aanmeldingen werden gepreselecteerd.

Er is voor een hoger EFRO-bedrag (+9,7%) gepreselecteerd dan in de oproep voorzien, namelijk voor 54,3 miljoen EFRO. De hogere besteding op programmaniveau is het gevolg van hogere bedragen in prioriteiten A (‘Een slimmer Europa’), B (‘Een groener Europa) en C3 (‘Duurzaam Toerisme’). Er was sprake van een hoge kwaliteit van de aanmeldingen in die prioriteiten, in combinatie met de ervaring dat na prioritering projectbudgetten nog dalen door de blijvende aandacht van het programma op value-for-money.

68 aanmeldingen ingediend

Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. In totaal werden 68 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was meer dan 128,5 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wil bij deze alle Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën.

Belanghebbenden kunnen een beroep indienen tegen deze preselectie (zie paragraaf 2.5 c van het programmareglement).

 

Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website. Dit beroep dient ten laatste op 7 juli 2023 verzonden te worden. Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Verdere traject

De gepreselecteerde projecten worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers en dienen dit uiterlijk in op 6 oktober 2023 om 16:00. De ingediende projectaanvragen worden dan op 20 december 2023 aan het Comité van Toezicht voorgelegd. Indien een project haar uitgewerkte aanvraag ver voor de deadline zou indienen, kan deze mogelijk al in een vroegere vergadering worden behandeld.

Deel deze pagina