Care2Adapt eindevent: Samen vooruit in de zorg

Vernieuwen, inspireren, samendoen, presteren. Met deze woorden vatten de deelnemers aan het leertraject Care2Adapt hun ervaring perfect samen. Na een intensieve opleiding in innovatie binnen de zorg, hebben zij geleerd hoe ze hun innovatieve ideeën effectief kunnen implementeren binnen hun zorgorganisaties. Afgelopen donderdag ontvingen zij hun certificaat, als bewijs van hun succesvolle deelname aan dit traject.

Interreg | 05/06/2024

Eindevent Care2adapt, groep mensen zit samen en kijkt naar presentatie.

Care2Adapt: Innovatie in de praktijk

De zorgsector staat voor steeds grotere uitdagingen, zoals personeelstekorten, complexere zorgvragen en bezuinigingen. Innovatie biedt een uitweg. Het Interregproject Samen aan Z, de drijvende kracht achter Care2Adapt, zet zich in om het innovatief vermogen van zorginstellingen te vergroten. Hiermee hopen ze de werkdruk te verlichten en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Care2Adapt leidt zorgmedewerkers uit Nederland en Vlaanderen op om nieuwe technologieën en ideeën binnen hun organisaties te implementeren. Gedurende een halfjaar leren de deelnemers hoe ze innovatieve ideeën kunnen ontwikkelen en toepassen, van het opstellen van een businessplan tot het betrekken van de juiste stakeholders. Het traject omvatte negen opleidingsdagen, twee inspiratiedagen in zowel Vlaanderen als Nederland, en drie intervisiebijeenkomsten.

We hopen dat we zaadjes hebben geplant voor een innovatieve mindset die zich verder verspreidt.

Jeff Verhulst
Coördinator Health & Care Network Kempen

Een nieuwe mindset

De feestelijke afsluiting van het eerste traject vond plaats met een inspirerende seminar van Tony Bosma van Extend Limits over de toekomst van Artificiële Intelligentie in de zorg en het belang van durven innoveren. Er werd teruggeblikt op deze eerste editie, en naast de tevreden woorden over de behaalde resultaten, werd ook de gezelligheid benadrukt. Deelnemers deelden lachend anekdotes en het was duidelijk dat er een sterk groepsgevoel was ontstaan.

Medeorganisator Jeff Verhulst is zeer tevreden. Voor hem gaat het niet alleen om de innovatieve ideeën die de deelnemers hebben geïntroduceerd bij hun organisaties, maar ook om het aanleren van een nieuwe mindset: “We hopen dat we zaadjes hebben geplant voor een innovatieve mindset die zich verder verspreidt.” Ook het internationale aspect is waardevol: “Je ziet dat de problemen [in Vlaanderen en Nederland] hetzelfde zijn, maar de oplossingen zijn anders, out of de box.” Hier kun je van leren.

Voor herhaling vatbaar

De sfeer was goed tijdens deze laatste bijeenkomst en de kandidaten kijken positief terug op het afgelopen half jaar. In oktober start de tweede editie van dit traject. Werk je in de zorg en wil je ook deelnemen? Schrijf je dan in via care2adapt.eu of meld je aan voor de online informatiesessie op 13 juni. Deelname is gratis.

Deel deze pagina