ConnectSME: connecteren met Annick Vastiau

ConnectSME is een van de projecten uit de vorige programmaperiode die nog tot 2023 loopt. We gingen naar het Thor Park in Genk voor een interview met Annick Vastiau, project manager bij projectpartner VITO/EnergyVille.

Door Klara Boghaert en Krusha Mae Timmermans

Interreg | 15/03/2023

Connect SME 2

Dag Annick! Je bent een van de projectpartners van ConnectSME, dat gaat over innovatieve technologie. Zou je ons wat meer kunnen vertellen over het specifieke doel van dit project?

Ik zie eigenlijk twee doelen. Het hoofddoel is dat we bedrijven ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen, met een focus op innovatieve energieoplossingen. We stellen onze proeftuinen open om hun technologie te testen en te demonstreren. Op die manier helpen we bedrijven om de ‘valley of death’ te overbruggen en te tonen dat hun technologie echt werkt in real life omstandigheden. Daarna kunnen ze de stap naar de markt makkelijker zetten. Het tweede doel is dat Vlaamse en Nederlandse proeftuinen elkaar beter leren kennen en leren van elkaar.

Je had het al over de proeftuinen, en dat leidt ons naar de volgende vraag: op welke manieren worden de doelen bereikt?

Wij zijn een voucherproject en op die manier kunnen wij steun bieden aan bedrijven. Steun in die zin dat ze hun technologie in onze proeftuin kunnen demonstreren en wij deze dienstverlening vanuit het project kunnen aanbieden, wat anders een kost zou zijn voor hen. We merken dat dit vooral bij de kleinere bedrijven een heel belangrijke rol speelt. Die zitten vaak krap bij kas, en hebben niet de innovatiebudgetten die grote bedrijven soms wel hebben. Wij proberen dat gemis op te vangen. En dan is er dat leren van elkaar, van de andere proeftuinen en energieclusters (zoals Flux50). Het uitwisselen van kennis en kunde: we bespreken de uitdagingen in de verschillende proeftuinen en hoe we die best kunnen aanpakken. De bevindingen rond kennisborging en ‘lessons learned’ worden binnenkort op ons slotevent voorgesteld.

Je had het al over bedrijven, maar wie zijn nu eigenlijk diegenen die baat hebben bij een project als ConnectSME?

Ja, inderdaad, bedrijven zijn onze primaire doelgroep, zij ontwikkelen immers de energieoplossingen van morgen en kunnen hierbij onze steun gebruiken. Daarnaast zijn er de kennisinstellingen die bezig zijn rond energietoepassingen en -oplossingen, en hier samen met bedrijven aan bijdragen. De nieuwe energietechnologieën dragen bij tot minder energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot, wat ook voor overheden en hun beleid belangrijk is. Ook voor investeerders is dit een relevant project, zij krijgen immers bewijs dat de technologie van het bedrijf werkt in een ‘real life omgeving’ waardoor ze minder risico lopen en meer bereid zijn om te investeren in deze nieuwe technologie. En we proberen ook de burger te betrekken, bijv. met een toeristische route langs het Thor Park, als toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Het project loopt nog tot 30 juni. Hoe is het project al verlopen doorheen de jaren, hoe kan je daarop terugblikken?

Zoals ik er nu op terugkijk, ben ik best tevreden. We hebben veel geleerd over verschillende energietechnologieën die de bedrijven aan het ontwikkelen zijn en nieuwe inzichten opgedaan van de collega-proeftuinen. Het is wel niet altijd evident geweest, want het project is net voor de coronacrisis begonnen en dan mocht je ineens de grens niet over, niet ideaal om het bedrijf te laten kennismaken met de proeftuin van over de grens. In het Open Thor Living Lab hebben we een uitgebreide laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en mikten we met ConnectSME op bedrijven met een technologie rond slim laden. De meeste elektriciteitsvoorzieningen bij gebouwen zijn aangelegd zonder rekening te houden met de elektrische wagen, en als iedereen zijn elektrische wagen tegelijkertijd wilt opladen, dan crasht het hele systeem. Slim laden kan hierbij een oplossing zijn. Door te spelen met de prijs kan je dit stimuleren bij de rijders van een elektrisch voertuig, dit testen we in een ConnectSME sub-project voor een bedrijf. Wanneer de elektrische wagen niet enkel wordt opgeladen, maar ook terug stroom kan leveren aan het net met een vehicle-to-grid (V2G) laadpaal, dan kan die wagen zelfs het energiesysteem ondersteunen. Dit klinkt in theorie simpel, maar het is in praktijk niet zo eenvoudig. Rond dit topic werken we met een ander bedrijf een aantal casussen uit.

Jullie werken met een vouchersysteem, wat houdt dat precies in? Als ik het goed begrijp is dat ook wel gefocust op de haalbaarheid van al die ideeën van de bedrijven?

Ja en nee. We hebben twee types vouchers die we aan bedrijven kunnen aanbieden: voucher 1 kijkt naar de haalbaarheid om de technologie van het bedrijf te implementeren in de proeftuin en er wordt een projectplan voorgesteld voor de implementatie. Dit alles wordt besproken met het bedrijf en na goedkeuring van het bedrijf wordt een voucher 2 project opgestart, waarbij de technologie effectief wordt geïmplementeerd in de proeftuin. Op die manier kan de energietechnologie van het bedrijf ook echt gedemonstreerd worden in ‘real life’ omstandigheden in de proeftuin.

Benieuwd naar de voucher projecten op het Open Thor Living Lab? Kom dan naar het ConnectSME demo-event op het open Thor Living lab.

Tot slot is er nog een laatste vraag: zijn er voor 2023 nog nieuwe plannen/ideeën voor wanneer het project op z’n einde loopt?

Ik denk dat ConnectSME - zoals het nu loopt - niet verlengd gaat worden. Het is niet simpel om als Vlaamse proeftuin Nederlandse bedrijven aan te trekken en vice versa, zonder dat de bedrijven zelf financiële ondersteuning krijgen. Het is een blijvende uitdaging om over de grenzen te werken. Aan de andere kant hebben we contact gelegd met heel wat interessante bedrijven. De interactie met de andere proeftuinen was zeker ook relevant voor de verdere uitbouw van het Open Thor Living lab. In de komende jaren zullen we regelmatig contact houden met de andere proeftuinen en nagaan of we eventueel iets samen kunnen aanpakken. Het is meestal iets makkelijker om samen te werken met iemand waarmee je al hebt samengewerkt en we willen graag verder blijven leren van elkaar.

Deel deze pagina