CrossRoads zoekt experten

CrossRoads Vlaanderen-Nederland zoekt enthousiaste leden voor haar raad van advies om innovatieprojecten te beoordelen.

Interreg | 28/03/2023

Crossroads zoekt expert

Wat is CrossRoads?

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland).

Het project ondersteunt bedrijven bij het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan een van de volgende maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Wat doet de raad van advies?

Gedurende de looptijd van het project (2023-2029) worden verschillende subsidieoproepen georganiseerd. Tijdens deze openstellingen kunnen kmo/mkb-bedrijven een subsidieaanvraag indienen. Dit is ongeveer twee keer per jaar (in 2023 staat er één openstelling gepland). Na elke oproep of call komt de raad van advies samen (al dan niet digitaal).

De raad van advies beoordeelt ontvankelijke projectideeën op de beoogde grensoverschrijdende meerwaarde, de mogelijke economische impact, het innovatiegehalte van het projectidee, de bijdrage aan de maatschappelijke transitiedomeinen, de kwaliteit van het aangeleverde projectplan en de competenties van de uitvoerders.

Op basis van deze beoordeling wordt een ranking opgesteld waarbij de hoogst gerangschikte projecten als eerste aanspraak maken op subsidie.

Wie zoeken we?

De raad van advies bestaat uit acht leden: vier Vlaamse en vier Nederlandse die elk een expertise hebben in één van de transitiedomeinen.

Als lid van de raad van advies vertegenwoordig je het werkingsgebied van CrossRoads dat bestaat uit de vijf Vlaamse provincies en de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland.

Kandidaten voor een positie in de raad van advies hebben:

  • Specifieke en aantoonbare kennis en ervaring in één van volgende transitiedomeinen: Gezondheid, industrie 4.0, duurzame energie, duurzaam ondernemen
  • Aantoonbare ervaring met innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen
  • Aantoonbare ervaring met het beoordelen van projecten

Een lid van de raad van advies ontvangt 1000 euro per call waaraan volledig is meegewerkt aan het formuleren van advies.

Om de raad van advies samen te stellen wordt een overheidsopdracht met publicatie gelanceerd. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden om geïnformeerd te worden omtrent deze procedure. Waar nodig, bieden we ook de nodige ondersteuning nodig voor het inschrijven op deze aanbesteding.

Contact

Voor inhoudelijke vragen of vragen over de overheidsopdracht kan je contact opnemen met Jordy Verdickt (jordy.verdickt@grensregio.eu – M: +32 472 661665).

Geïnteresseerden worden verzocht hun contactgegevens te bezorgen aan crossroads@grensregio.eu met vermelding van “Raad van advies” en dit voor 1 mei 2023.

Deel deze pagina