Een mooi kerstcadeau!

Op 15 december gaf het Comité van Toezicht groen licht voor het indienen van ons nieuwe Interreg VI programma bij de Europese Commissie. Dat betekent dat we begin februari onze eerste oproep kunnen lanceren!

Door Bram de Kort

Interreg | 20/12/2021

2022

 

Het nieuwe programma belooft een stevige impuls te kunnen geven aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Allereerst op de domeinen waarop we in de afgelopen jaren hebben gewerkt: innovatie, de transitie naar een duurzame economie en samenleving, en arbeidsmobiliteit. Voor projecten die zich richten op slimme, groene en inclusieve groei blijft er volop ruimte.

Maar Interreg VI legt ook een aantal nieuwe klemtonen.

De grens is nog altijd een relatief ‘hard’ gegeven. Hoe meer we samenwerken, hoe meer we tegen barrières oplopen aan de grens. Dankzij eerdere Interreg-projecten zijn bijvoorbeeld kansen in beeld gekomen om gezamenlijk afvalstromen te valoriseren. Maar verschillen in bestuurspraktijken, of regels waardoor specifiek afval niet zomaar de grens over mag, frustreren dat soort samenwerking. Via Interreg willen we ook dat soort issues aanpakken, in het nieuwe programma. Niet enkel op vlak van afvaltransport, maar breed, op alle domeinen.

We zetten ook meer in op maatschappelijke meerwaarde en sociale thema’s. Duurzame vrijetijdsbesteding. De weerbaarheid tegen crises zoals de pandemie. Mitigatie van de klimaatverandering, maar ook adaptatie. De aanpak van de stikstofproblematiek. Werk voor voormalige vluchtelingen. Om maar even van de hak op de tak te springen.

Eigenlijk precies die issues dus, waar we zowel in Vlaanderen als Nederland mee worstelen. Uitdagingen die aan beide kanten van de grens spelen. Waar wellicht ook uw organisatie mee aan de slag wil.

Mijn oproep aan u: ga die uitdagingen niet alleen aan. Samen staan we sterker. Juist ook door over de grens heen samen te werken, ontstaan nieuwe inzichten, onverwachte schaalvoordelen en positieve neveneffecten. Dat maakt grensoverschrijdend samenwerken ook zo leuk.

Alvast welkom – hoop ik van harte – in onze eerste projectoproep!

Deel deze pagina