Het hart van Europa slaat harder tijdens de Grensregio-conferentie (Dag 2)

Na een goede nachtrust bevonden we ons weer in Brussel, op de tweede dag van de conferentie! We begonnen de ochtend met nog een parallelle breakout sessie, over grensoverschrijdend onderwijs, gemodereerd door Pauline Ravinet (DG EAC). Jakob Ebner (grensregio Zweden-Noorwegen), Roxana Breazu (Interreg Roemenië-Bulgarije) en Ines Funk (Saarland University) deelden allen hun ervaringen en ideeën over grensoverschrijdend onderwijs en het belang van teleonderwijs.

Door Klara Boghaert en Krusha Mae Timmermans

Interreg | 27/01/2023

conferentie sfeerbeeld

 

Jakob Ebner concludeerde dat de publieke en private sector moeten samenwerken, anders wordt er niets bereikt. Net als hij zei ook Roxana Breazu dat er in haar geval nu gekeken wordt naar onderwijs in nieuwe sectoren en gebieden die in het verleden niet zo belangrijk waren, maar in de toekomst wel belangrijk en relevant zullen zijn. Er zijn ook nog steeds uitdagingen, zoals identiteitscontroles en veiligheidsmaatregelen aan de grens waardoor veel tijd verloren gaat die met het gezin zou kunnen worden doorgebracht. Roemenië en Bulgarije horen namelijk niet tot de Schengen-zone. Ines Funk benadrukte de voordelen en moeilijkheden van grensoverschrijdende studieprogramma’s die door meerdere universiteiten worden georganiseerd, zoals het voordeel van een gezamenlijk diploma dat leidt tot de kwalificatie voor banen in de grensstreek. Er is ook het voordeel van online cursussen voor grensoverschrijdend onderwijs, aangezien pendelen niet altijd in elk gebied gemakkelijk is. Voor grensoverschrijdende opleidingen moet echter meer worden gelobbyd, omdat zij vaak worden verwaarloosd omdat zij zo een kleine groep binnen het onderwijsstelsel vormen. Ook de verschillen in beoordelingssystemen en de duur van diploma’s zijn uitdagingen waarmee het grensoverschrijdend onderwijs nog steeds wordt geconfronteerd.

Grensregio event 2

 

Na een koffiepauze (met croissants) schoven we aan bij een andere plenaire key note, door Karl Heinz Lambertz, voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in België, over de eerlijke verdeling van belastingen in grensoverschrijdende gebieden. Direct daarna volgde nog een panel over het eerlijke belastingpakket onder leiding van Richard Biebel (DG TAXUD). Zoals op dag 1 van de conferentie werd benadrukt, zijn belastingen, wetten en sociale zekerheid in veel landen verschillend georganiseerd. One-stop-shops kunnen als oplossing dienen. Peter Hansen (Regio Sønderjylland – Schleswig) en Heike Xhonneux (GrenzInfoPunkt Aachen-Eurode) gaven commentaar in dit panel. Peter Hansen stelde dat het gemakkelijker zou zijn als alle regio’s de EU-wetgeving op dezelfde manier zouden volgen, vooral op het gebied van sociale zekerheid en pensioenen. Vervolgens werd er een video getoond waarin nogmaals werd gewezen op het belang voor belastingformulieren en dat de EU-burger goed moet worden geïnformeerd als je als grensarbeider in twee of meer regio’s of landen werkt. Werknemers moeten gemakkelijk toegang hebben tot deze informatie online.

Conferentie grensregio 4

 

Ricardo Ferreira, (DG REGIO), kwam in plaats van Henk Van Houtem (Radboud University) spreken, die ziek was. Ferreira benadrukte de impact van grensoverschrijdende belemmeringen en sprak over de conclusies van de panels en sessies van de dag ervoor. Dat deed hij onder andere aan de hand van enkele kaarten, want in grensregio’s houdt men nu eenmaal van kaarten. (“We like maps!”) Daarna sprak Brigitte Torloting (vice-president van de Grand Est) over de ervaring van een regionale overheid met veel grenspendelaars. Slawomin Tokarski (DG Regio) was de laatste spreker en sloot de conferentie af met een sessie over de inzet van de Europese Commissie om grensoverschrijdende arbeidsmarkten te vergemakkelijken. Opnieuw werd benadrukt dat de EU beperkte invloed heeft op (nationale) belastingen. Na grote shoutouts en bedankjes konden we genieten van onze netwerklunch en hadden we nog een praatje met onze IVY Project Manager Cinzia Dellagiacoma.

Event grensregio

 

De woorden ‘problems’ en ‘challenges’ zijn tijdens deze tweedaagse conferentie vaak gevallen, maar dat wil niet zeggen dat het een problematische conferentie was, integendeel, het was heel leerrijk en inspirerend. De conferentie over levendige grensoverschrijdende arbeidsmarkten was een succes!

Deel deze pagina