Multi-actortraject uitgelicht: Mijn virtuele collega

In april 2024 is de ontwikkeling van de Virtuele collega gestart. De komende 15 maanden gaan Mijzo, tanteLouise en Studio 55 aan de slag met het ontwikkelen van een virtuele collega op basis van AI.

CrossCare 2.0 | 10/06/2024

Virtuele collega met bruin haar

 

‘Mijn virtuele collega’ is een van de multi-actortrajecten die het doel heeft

de werkbelasting van zorgmedewerkers te verminderen, met behoud van kwaliteit en aandacht voor de cliënt. Financiële ondersteuning krijgt dit project vanuit het CrossCare innovatiefonds. Inhoudelijke ondersteuning in de vorm van een proeftuin door het Care Innovation Center.

In de ontwikkeling van ‘Mijn virtuele colleg’ zijn er twee verschillende toepassingen:

  • Binnen Mijzo voor de leerlingen die in opleiding zijn en vragen stellen aan hun begeleiders en praktijkopleiders.
  • Binnen tanteLouise voor de verzorgende en verpleegkundige met focus op Vilans protocollen.

‘Mijn virtuele collega’ biedt een aantal voordelen:

  • Direct ondersteuning;
  • Mogelijkheid om snel en efficiënt vragen van medewerkers te beantwoorden, waardoor de workflow soepeler verloopt;
  • Verhoogde productiviteit;
  • Medewerkers kunnen zich richten op andere taken doordat ‘Mijn virtuele collega’ eenvoudige vragen afhandelt;
  • Toegankelijkheid;
  • Altijd beschikbaar om nuttige informatie te verstrekken, waardoor medewerkers beter zijn voorbereid op diverse situaties;
  • Oog op de toekomst.

In het multi-actortraject wordt gewerkt aan een blauwdruk van de virtuele collega. Dit wordt gedaan in co-creatie met de betrokken leerlingen en praktijkopleiders van Mijzo. Deze fundamentele basis maakt dat zorgorganisaties hierop door kunnen ontwikkelen. In een plan van aanpak wordt opgenomen welke stappen nodig zijn om de virtuele collega te verdiepen en te verbreden naar andere expertises in de ouderenzorg.

De blauwdruk kan niet alleen bijdragen aan de zorg voor ouderen bij tanteLouise en Mijzo, maar ook als model dienen voor andere (ouderen)zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen. De opgedane kennis en ervaringen dienen als een gids voor het delen van informatie en inzichten.

Afbeelding1

Deel deze pagina