Niet alleen helder, maar ook schoon water voor de paling?

Op 8 februari 2024 vond het startevent plaats van het Interreg Vlaanderen-Nederland project Schone Waterlopen door O3G dat focust op de verwijdering van organische microverontreinigingen uit RWZI-effluent door ozonisatie (O3) en Granulair Actief Kool (GAK). Een 115-tal deelnemers verzamelde in het hoofdkantoor van Aquafin, een van de projectpartners. De dag ging van start met een plenair gedeelte waarin het Europese kader rond stedelijk afvalwater en de Vlaamse en Nederlandse kijk op het topic werden geschetst. Vervolgens werd het project voorgesteld via een interactieve panelsessie en na een netwerklunch gingen we in de diepte via een aantal thematische werktafels. Daarnaast konden de aanwezigen ook een bezoek brengen aan de RWZI Aartselaar die recent werd uitgebreid met full-scale ozonisatie en GAK.

Schone waterlopen door O3G | 14/03/2024

Vlakwa nieuwsberichten februari 2024 SWO3 G3

Deel deze pagina