Onderzoekspresentatie hbo-functies in de technische installatiebranche

Hoog opgeleid personeel speelt een belangrijke rol bij innovaties en vooruitgang in de installatiesector, vooral als het gaat om de energietransitie. Het is daarom niet alleen belangrijk dat installatiebedrijven voldoende personeel kunnen vinden, maar ook dat ze de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben.

Interreg | 19/04/2024

Naamloos 1

 

Door als partnerschap onze kennis en onderzoeksresultaten op zoveel mogelijk plekken te delen, zorgen we ervoor dat opleidingen beter gaan aansluiten op de praktijk. Daarom presenteerden we onlangs de belangrijkste bevindingen van onze GAP analyse "competentie- en opleidingsnoden bij (toekomstige) vakmensen in de energietransitie” tijdens de onderzoekspresentatie van onze partner Wij Techniek en KBA Nijmegen over hbo-functies in de technische installatiebranche.

De belangrijkste bevindingen:

- Onderzoek toont aan dat de energietransitie competentie- en opleidingsbehoeften met zich meebrengt voor alle sectoren. De grootste veranderingen op de arbeidsmarkt worden echter verwacht in de bouw, energie-intensieve industrie en de energiesector.

- Het is belangrijk om je bij verdere onderwijsontwikkeling te focussen op de mix van generieke competenties (zoals projectmanagement, communicatie en soft skills), algemene basistechnische competenties én vaktechnische competenties voor de verdieping.

- Stem samen met professionals uit het werkveld af waar het onderwijs zich op moet richten en waar bedrijven kunnen helpen bij verdere ontwikkeling.

- Zorg ervoor dat het ontwerp modulair is, zodat je in een snel veranderende arbeidsmarkt snel nieuwe leerstof kunt toevoegen aan bestaande leerplannen.

Hier vind je alle onderzoeksresultaten voor de gebouwde omgeving, energie-intensieve industrie en energiesector: Energiek Onderwijs GAP analyse Competentie en Opleidingsnoden. Ben je benieuwd naar de onderzoeksresultaten specifiek voor de technische installatiebranche, neem dan contact met ons op via energiekonderwijs@avans.nl.

Deel deze pagina