Samenwerken aan energietransitie onderwijsmodules

Onze Vlaamse en Nederlandse projectpartners komen regelmatig samen om de voortgang van het project Energie(k) Onderwijs te bespreken en na te denken over de vervolgstappen in de ontwikkeling van grensoverschrijdende leermodules. Inmiddels is er een stevig basis gelegd voor verdere samenwerking en zijn er al enkele belangrijke stappen gezet. De laatste bijeenkomst in Brussel stond geheel in het teken van de overgang van het vaststellen van de leermodules naar het daadwerkelijk ontwikkelen van de leermodules. Een van de belangrijkste momenten van de bijeenkomst was de presentatie van de roadmap.

Interreg | 05/04/2024

Partnerbijeenkomst Brussel

 

Deze maand spraken we Joost Vanaudenaarde. Joost is werkpakkettrekker in het project Energie(k) Onderwijs en werkt voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij richt zich hierbij vooral op het coördineren van de ontwikkeling van de onderwijsmodules rondom het thema energietransitie. Als onderdeel hiervan organiseert Joost regelmatig partnerbijeenkomsten.

Joost, ik begreep dat alle projectpartners onlangs weer zijn samenkomen, wat is er zoal besproken tijdens jullie laatste bijeenkomst?

Klopt inderdaad. Onze Vlaamse en Nederlandse projectpartners komen regelmatig samen om de voortgang van het project Energie(k) Onderwijs te bespreken en na te denken over de vervolgstappen in de ontwikkeling van grensoverschrijdende leermodules. Inmiddels is er een stevig basis gelegd voor verdere samenwerking en zijn er al enkele belangrijke stappen gezet. De laatste bijeenkomst in Brussel stond geheel in het teken van de overgang van het vaststellen van de leermodules naar het daadwerkelijk ontwikkelen van de leermodules. Een van de belangrijkste momenten van de bijeenkomst was de presentatie van deze roadmap.

Energiek Onderwijs Affiche A3

Kun je ons iets meer vertellen over deze roadmap, wat is dat precies?

De roadmap werd aan alle partners gepresenteerd in de vorm van een informatieve infographic. Deze roadmap biedt partners, stakeholders en alle andere geïnteresseerden een helder overzicht van de toekomstige stappen binnen het project. Je ziet hierin terug dat we in nauwe samenwerking met de Vlaamse en Nederlandse partners hebben besloten om competentieversterking in elke module te integreren. We richten ons daarbij op 3 noodzakelijke pijlers: 1. sleutelcompetenties, 2. technische competenties en 3. vaktechnische competenties. Hierbij draait het vooral om het aanmoedigen van mensen om een leven lang te blijven leren en het ontwikkelen van modules voor omscholing en bijscholing.

Hoe verloopt de Vlaamse en Nederlandse samenwerking bij de moduleontwikkeling tot nu toe?

De meeste modules ontwikkelen de Vlaamse en Nederlandse partners vanuit verschillende onderwijsinstellingen gezamenlijk. Duidelijke communicatie tussen de ontwikkelaars en een goed plan zijn daarom echt belangrijk. Het blijkt toch wel uitdagend te zijn om een gezamenlijke aanpak te bedenken voor deze samenwerking. Om de ontwikkeling van de onderwijsmodules makkelijker te maken, is besloten om de modules op te bouwen uit kleinere eenheden, ook wel bouwstenen genoemd. Dit maakt het voor de onderwijsinstellingen een stuk eenvoudiger om individuele trajecten voor studenten of leerlingen uit te stippelen. Als testfase gaan we voor zowel het secundair/middelbaar als hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland één enkele module opstarten. De resultaten van deze test presenteren we aan alle projectpartners tijdens de volgende partnerbijeenkomst op 11 juni 2024.

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat docenten en leerkrachten de energietransitie modules ook echt gaan gebruiken?

Hoewel we soms duidelijke verschillen zien tussen het onderwijssysteem in Vlaanderen en Nederland, vormt de uitwisseling tussen beide groepen echt een stevige basis voor verdere samenwerking. Samen gaan wij er alles aan doen om docenten en leerkrachten aan te moedigen om de ontwikkelde leermodules daadwerkelijk te gebruiken in hun lessen. We willen het zo gemakkelijk mogelijk maken voor docenten en leerkrachten. We gaan ervoor zorgen dat het doorzoeken van de verschillende modules en hun onderdelen geen obstakel gaat vormen voor de docenten. Daarom gaan we voor elke module een informatieblad maken. Dit informatieblad geeft een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste zaken zoals hoeveel studiepunten het oplevert, hoelang de module duurt, wat de inhoud van de module is en wat de doelen zijn. Op deze manier kunnen docenten en leerkrachten snel en gemakkelijk zien of de module voor hen geschikt is.

Ben je tevreden over deze partnerbijeenkomst?

Ik ben zeker tevreden. Ondanks de bescheiden opkomst bij deze bijeenkomst, kunnen we toch wel zeggen dat we goed hebben samengewerkt om van WP3 (kennis- en netwerkontwikkeling) naar WP4 (ontwikkeling van modules) en WP5 (ontwikkeling om- en bijscholingstrajecten) te gaan. De overgang is concreet vertaald naar een eerste testfase, een grote stap vooruit voor ons project! Bovendien zijn er tijdens de bijeenkomst praktische afspraken gemaakt over hoe we de modules gaan ontwikkelen. Deze afspraken gaan we goed doorgeven aan de afwezige projectpartners, zodat iedereen op de hoogte is van wat er is afgesproken.

Joost, leuk je weer even gesproken te hebben. Zijn er nog laatste opmerkingen die je met ons wilt delen?

We zijn goed op weg om onze doelen te bereiken en om het onderwijs in Vlaanderen en Nederland te verbeteren als het gaat om de energietransitie! Heb je een vraag voor één van de projectpartners, neem dan contact met ons op via energiekonderwijs@avans.nl.

Deel deze pagina