Vlaanderen en Nederland ontsluiten Scheldedelta voor toerisme

Het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland investeert in (Be)Leefbare Schelde dat gericht is op het verkrijgen van de Geopark-status van UNESCO voor het Schelde-estuarium.

Interreg | 20/07/2023

Interreg Vlaanderen Nederland keurt nieuw project goed

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt nieuw project goed.

Het doel is om de toeristische druk van de kust naar het binnenland te verplaatsen en het toeristische aanbod in de regio te vergroten. Duurzaamheid en betrokkenheid van bewoners en belanghebbenden staan centraal in de ontwikkeling van het aanbod. Op die manier wil het project het gebied profileren als toeristische topbestemming.

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, 9.6 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deel deze pagina