Wat is de AMV Energy Learning Community?

Een community is een gemeenschap van mensen die zich verbonden voelen doordat ze gezamenlijke doelen en/of ambities hebben. In de AMV Energy Learning Community dragen we samen bij aan één doel: de energietransitie mogelijk maken.

AMV Energy Learning Community | 14/02/2024

Wat is de AMV Energy Learning Community 1
Wat is de AMV Energy Learning Community 2
Wat is de AMV Energy Learning Community 3

 

Een community is een gemeenschap van mensen die zich verbonden voelen doordat ze gezamenlijke doelen en/of ambities hebben. In de AMV Energy Learning Community dragen we samen bij aan één doel: de energietransitie mogelijk maken. Dit doen we door het opzetten van een grensoverschrijdende samenwerking die zich richt op het inrichten van processen en het ontwikkelen van onderwijsmaterialen en tools. Dit alles met het doel om een diverse groep mensen en organisaties, van arbeidskrachten en - bemiddelaars tot onderwijsinstellingen en overheden, actief en op grensoverschrijdende wijze bij te laten dragen.

Binnen de community delen we ontwikkelingen, kennis en ervaringen om samen verder te komen. We helpen elkaar en bieden ondersteuning om gezamenlijk onze doelen te bereiken. Elkaar ontmoeten doen we zowel online als offline, en hierdoor voelen we ons verbonden en gesterkt in het samen aangaan van de uitdagingen in de energietransitie.

Deel deze pagina