Meer laadpunten dankzij zelfhulp app

Laadpaal met wagen

Eén publieke laadpaal per tien elektrische wagens

Elektrisch rijden is een van de zaken waar Vlaanderen en Nederland sterk op inzetten om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarvoor is er wel een goed uitgebouwde laadinfrastructuur nodig. Om de Europese doelstelling van één publieke laadpaal per tien elektrische wagens te halen, wil Vlaanderen tegen 2025 zo'n 35.000 publiek toegankelijke laadpunten. Nederland ambieert 1,7 miljoen oplaadpunten tegen 2030. Die aankomende explosie zette PIA Automation aan het denken, want de verplaatsingen voor de installatie en het onderhoud van laadpalen zijn tijdrovend.

Beschikbaarheid technisch personeel

PIA Automation uit Zeeland ontwikkelt elektrotechnische besturingen, waarbij de automatiseringsvraagstukken voornamelijk vanuit de industrie en marine offshore komen. Sinds 2016 is het bedrijf ook actief in de ontwikkeling van laadoplossingen voor voertuigen.

Ferdi Laban, directeur PIA Automation: “We willen onze operaties sterk opschalen, maar de beschikbaarheid van bekwaam technisch personeel voor de installatie en het onderhoud van laadpalen vormt een knelpunt. Door een dealernetwerk op te zetten in de Benelux dat over de nodige kennis en kunde beschikt om de kwaliteit van de installaties te waarborgen, kunnen we onze groeiambities mogelijk maken.”

App leidt personeel op

Bij SupportSquare vond PIA Automation een schaalbare software ondersteuning om de dealers op te leiden. Deze Oost-Vlaamse scale-up reikt laagdrempelige customer care oplossingen aan via XR-technologie. Ben Mahy, Managing Director SupportSquare: “Via onze eigen Passerelle platform technologie ondersteunen we technische frontline werkers bij hun operationele taken. In dit project hebben we met onze XR-technologie een software en zelfhulp app ontwikkeld voor de installatie, indienststelling en onderhoud van laadoplossingen. Dankzij dit project konden we onze technologie verder ontwikkelen en in toekomst breder inzetten.”

“De meerwaarde van CrossRoads was voor ons tweeledig. Er is de financiële bijdrage aan iets wat risicovol is en waarvan je niet zeker bent dat het tot een vermarktbaar product leidt. Maar het specifieke aan dit project is dat je samenwerkt met een partner over de grens die een heel andere business voert en andere kijk heeft op zaken. Dat verrijkt op verschillende manieren en in open cocreatie evolueer je zo samen naar een goede oplossing. Bovendien krijgt je technologie meteen toegang tot een nieuwe markt.”

Minder verplaatsingen zorgt voor minder CO2-uitstoot

Ferdi Laban: “Met behulp van de XR-zelfhulp app reduceren we onze fysieke verplaatsingen tot een minimum. Alleen al voor het reizen in Nederland rekenen we op een reductie van 78.880 kg CO2 per jaar bij een jaarlijkse levering van 1000 nieuwe StreetPlugs. Deze vergelijking kan doorgetrokken worden naar eender welk bedrijf dat gebruik zou maken van de zelfhulp app van SupportSquare.”

In eerste orde levert het project dus een emissiereductie op door de eigen verplaatsingen te beperken, maar in tweede orde draagt het ook bij aan een versnelde uitrol en verhoogde beschikbaarheid van elektrische laadinfrastructuur wat de adoptie van elektrische wagens bevordert.

 

SUBSIDIEBEDRAG€ 148.259,00
PROVINCIESOOST-VLAANDEREN
ZEELAND
PROJECTPARTNERSSUPPORTSQUARE
PIA AUTOMATION

Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken.

Video preview