Veehouders voor een stal

RAMBO

A greener Europe

Vlaanderen en Zuid-Nederland behoren tot de regio’s met de hoogste stikstofemissies van Europa. Te veel neerslag van stikstof zorgt ervoor dat de biodiversiteit afneemt, de natuur verarmt en het ecosysteem verstoord wordt.