ROI Hero

Revitalisering Oude Industriehavens (ROI)

Mens

Acht steden in de grensregio met een grote industriehaven zoals Antwerpen, Gent, Oostende en Vlissingen wilden hun binnenstedelijke vitaliteit, de kwaliteit van de leefomgeving en de sociaal-economische dynamiek versterken door de revitalisering van hun oude industriehavens. Daarom brachten zij in het project “Revitalisering Oude Industriehavens” publieke vliegwielinvesteringen, innovatieve planontwikkeling, grensoverschrijdende samenwerking en kennisoverdracht tot uitvoering.