Samen aan Z Hero

Contact

A more social Europe

De zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en Nederland kampt met knelpuntberoepen door de toenemende zorgnood. Vacatures geraken niet ingevuld door een tekort aan zorg- en andere profielen op de arbeidsmarkt. Bovendien is er op korte termijn nood aan heel wat vervangingen bij de huidige zorgprofessionals: zo is één op de drie in Vlaanderen boven de 50 jaar, in westelijk Noord-Brabant is 36% boven de 55 jaar en in Zeeland is dat zelfs 43%. De uitstroom uit de zorg en langdurige uitval door ziekte (burn-out) zorgen dat het onevenwicht tussen vraag en aanbod in de zorgsector wordt versterkt. De sector heeft er dus alle belang bij om niet alleen zorgprofessionals aan te trekken, maar deze vooral zo lang mogelijk aan het werk te houden.