Samen voor de Glastuinbouw Hero

Samen voor de Glastuinbouw

Economie

Ten zuiden van Terneuzen is een glastuinbouwgebied in ontwikkeling, welke op termijn voor veel nieuwe werkgelegenheid kan zorgen.