SWO3 G Zonder Logo HR

Schone waterlopen door O3G

A greener Europe

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zuiveren afvalwater van huishoudens en industrie en lozen dit als effluent in oppervlaktewater. Hoewel de effluentkwaliteit is verbeterd, zijn organische microverontreinigingen (OMV's) zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen een groot probleem. De meeste installaties zijn echter niet in staat verontreinigingen voldoende af te breken of te verwijderen in het oppervlaktewater.