Smart Farming Hero

Smart Growers

Milieu

Tegen 2050 zullen er naar verwachting 9 miljard mensen op aarde leven. Om deze mensen te kunnen voeden is er substantieel meer kwalitatief en gezond voedsel nodig, terwijl de beschikbare oppervlakte aan landbouwgronden niet zal stijgen. Er is bijgevolg een grote nood aan meer én duurzamere productiviteit in de land- en tuinbouw.