Smartlight

Smart*Light 2.0

Een slimmer

Binnen het Interreg V-project Smart*Light werd een röntgeninstrument ontwikkeld waarmee hoogwaardige röntgenanalyses worden uitgevoerd. Met deze analyses wordt de structuur van materialen, objecten en weefsels geanalyseerd en ook hoe deze structuur verandert tijdens vervaardiging en gebruik. Een beter begrip hiervan kan niet alleen leiden tot sterkere en duurzamere materialen maar ook tot groter inzicht hoe bepaalde processen zoals faalgedrag van materialen en verbleking van pigmenten in schilderijen kunnen worden afgeremd of voorkomen.