Solar flare Hero

Solar Flare

Economie

De grootschalige ontwikkeling en toepassing van zonne-energie is een belangrijke pijler van het Europese klimaatbeleid. Solar Flare wil hieraan bijdragen door regionale initiatieven te ontplooien om zonne-energie efficiënter en tegen een lagere kostprijs te produceren.