TERTS Hero

TERTS: Transitie in Energie via een Regierol t.o.v de Tertiaire Sector

Energie

TERTS zet in op een vermindering van CO2-uitstoot in de tertiaire sector. Het is een sector die lang links bleef liggen vanwege de kleinschaligheid en grote diversiteit. De specifieke doelgroep binnen dit project zijn de horeca, detailhandel en kleine zelfstandigen zoals kappers, bakkers en slagers. Vanuit een participatieve samenwerking met lokale overheden en andere actoren worden zij gesensibiliseerd om van energietransitie een essentieel onderdeel in hun bedrijfsvoering te maken. De doelstellingen van dit project waren gericht op het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen, het uitvoeren van ontzorgingstrajecten en het opzetten van een regiefunctie door gemeenten en/of andere actoren.