TTD Hero

Trans Tech Diagnostics (TTD)

Innovatie

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in Europa (1.9 miljoen mensen per jaar, 2012) en kosten de Europese gemeenschap €196 miljard per jaar. Hiervan wordt €106 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg inclusief diagnostiek en behandeling. De snelle vergrijzing en ontgroening in de grensregio, en in het bijzonder voor beide Limburgen, schept de verwachting dat hart- en vaatziekten een sterk groeiende negatieve impact hebben op onze maatschappij.