TulypWind energie zonder grens

Energie

Om binnen afzienbare tijd tot een duurzame energieopwekking te komen, zijn er zowel in Zuid-Nederland als Vlaanderen ambitieuze doelstellingen gesteld voor wat betreft wind-op-land projecten.