C 4 CE Hero

C-4CE

Arbeidsmobiliteit

Circulaire economie (CE) zal de komende jaren veel nieuwe werkgelegenheid opleveren. Het huidige CE-opleidingsaanbod in de grensregio is echter niet voldoende, waardoor bedrijven geen mogelijkheid hebben om barrières in kennis te doorbreken of knelpunten op te lossen teneinde de transitie naar CE in gang te zetten.