Co-creatiesessies rond jaarinvullingen

De eerste co-creatiesessies binnen project PlantGoed rond jaarinvullingen voor aardbeien werden succesvol voltooid. Telers, teeltadviseurs, plantenkwekers, vertegenwoordigers van veilingen en onderzoekers brainstormden samen over nieuwe jaarinvullingen die de aardbeienteelt meer toekomstbestendig kunnen maken.

Plantgoed | 27/05/2024

Inagro3 WAL0155

Co-creatie met de sector

Een belangrijke stap binnen het projectverloop is het verzamelen van kennis en wensen uit de sector. Dat doen we aan de hand van co-creatiesessies, ook wel brainstormsessies genoemd. Dit zijn gestructureerde bijeenkomsten waarin een groep mensen samenkomt om ideeën te genereren, problemen op te lossen of nieuwe concepten te ontwikkelen.

De co-creatiesessies binnen project PlantGoed staan in het teken van de jaarinvullingen rond aardbeien. Een ruime groep aardbeitelers, plantgoedkwekers en commerciële bedrijven zaten samen om hun gedachten te delen en samen te werken aan innovatieve oplossingen. Het waren bijzonder inspirerende bijeenkomsten, waarin heel wat vakkennis kon worden gecapteerd.

Z6 N 4548 co creatie1

Eerste reeks co-creatiesessies rond jaarinvullingen afgerond

Op 19 april organiseerde het PlantGoed consortium de eerste co-creatiesessie rond jaarinvullingen. Een mooie groep van vijftien onderzoekers, aardbeitelers, adviseurs en specialisten vanuit het commerciële luik zakte af naar de Inagro-site te Rumbeke-Beitem. Na deze verhelderende brainstormsessie vond ook het officiële kick-off event plaats, waar de projectpartners het project aftrapten met een voorstelling van de projectdoelstelling en –ambities.

Op 7 mei verzamelden een twintigtal zachtfruitkenners op Proefcentrum Hoogstraten om verder na te denken over de toekomst van de aardbeienteelt. Ook hier brainstormden telers, teeltadviseurs, plantgoedkwekers, vertegenwoordigers van veilingen en onderzoekers samen over nieuwe jaarinvullingen die de aardbeienteelt meer toekomstbestendig kunnen maken. Na de co-creatiesessie werden de serres en de proeven die er lopen binnen het PlantGoed-project bezichtigd. Hiernaast werd ook meer uitleg gegeven bij enkele beloftevolle nieuwe aardbeirassen. De aanwezigen konden de geoogste vruchten beoordelen en proeven bij Coöperatie Hoogstraten.

102 1124

Op de planning bij project PlantGoed

Doordragers en low chill junidragers lijken een steeds prominentere rol te gaan innemen in de bedrijfsvoering bij aardbeientelers. De voorgestelde jaarinvullingen zullen door de onderzoeksinstellingen binnen het PlantGoed projectconsortium worden uitgetest en geoptimaliseerd.

De volgende co-creatiesessie staat in het najaar op de planning, bij projectpartner Van der Avoird Trayplant.

Deel deze pagina

Artikel
 - 05/03/2024
DSCF8699
Plantgoed
Opstart van het project PlantGoed
In de grensregio bloeit de plantopkweeksector. Vooral de teelt van aardbeien en frambozen heeft een grote economische betekenis, met een jaarlijkse omzet van meer dan € 200 miljoen. Echter, de sector staat voor uitdagingen zoals arbeidstekorten, behoefte aan innovatie en de noodzaak tot verduurzaming. Plantgoed in Vlaanderen en Nederland De aardbeien- en frambozensector binnen de grensregio Vlaanderen – Nederland vertegenwoordigt jaarlijks een omzet van ongeveer € 275 miljoen. Nederland, met bedrijven zoals Van den Avoird Trayplant, is wereldwijd toonaangevend in plantopkweek, maar er zijn knelpunten in deze deelsector waar we binnen het project PlantGoed een oplossing voor willen zoeken. Een urgente behoefte is het aanpakken van arbeidstekorten en fluctuaties in arbeidsbehoefte. Door continue te produceren en te investeren in automatisering, willen we de afhankelijkheid van seizoensarbeid verminderen. Een tweede uitdaging is verduurzaming, vooral vanwege de strengere regelgeving. Innovaties in productieprocessen, gesloten teeltsystemen en efficiënter gebruik van ruimte en koeling kunnen hier echter wel een oplossing bieden om de klimaatimpact te verminderen. Tenslotte willen we met het project inzetten op innovatie. De tuinbouw-deelsector ‘aardbei en framboos’ kunnen we toekomstbestendig maken door het gebruik van nieuwe technologieën zoals AI en camera's voor betere teelt- en oogstprognoses, optimalisatie van groeiparameters en automatisering van het oogsten en categoriseren van stekken. Op termijn kunnen ontwikkelde technieken ook worden toegepast op andere teelten in de tuinbouwsector, zoals sierteelt en boomkwekerijen. Partners Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden, stelden we binnen project PlantGoed een sterk consortium samen van Vlaamse en Nederlands partners. Inagro Lead partner binnen dit project is Inagro, een goed gestructureerde organisatie met duidelijke takenverdeling tussen het projectmanagement, onderzoekers en operationeel team, waardoor het projecten efficiënt kan uitvoeren. Met flexibele onderzoeksinfrastructuur kunnen ze teeltsystemen aanpassen aan onderzoeksvragen. Inagro is sterk in projectmanagement, communicatie, en heeft expertise in het karakteriseren van aardbeiplantgoed, data-analyse en aardbeiteelt, inclusief daglichtloze opkweek. Inagro neemt het projectmanagement en de projectcommunicatie voor zijn rekening, en werkt mee aan de werkpakketten rond de optimalisatie van teeltopkweek en benchmarking. Proefcentrum Hoogstraten Proefcentrum Hoogstraten is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek, met een focus op de opkweek en productie van aardbeien in diverse teeltsystemen. Het voert metingen en beoordelingen uit van deze systemen, wat hen de nodige ervaring en competenties geeft voor de doelstellingen van de werkpakketten rond de optimalisatie van teeltopkweek en benchmarking. PCH heeft een uitgebreid communicatie-portfolio en een goede connectie met aardbeientelers. Dat maakt hen een sterke en belangrijke partner binnen dit project. Aris Het Nederlands bedrijf Aris is een softwareontwikkelaar voor gedetailleerde beoordeling van natuurproducten met camera’s. Daarnaast is het gespecialiseerd in AI-integratie en hardware-ontwikkeling voor camera-opstellingen. Door deze competenties kan Aris een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het derde werkpakket rond stekherkenning en kwaliteitsbeoordeling. Delphy Delphy is een vooraanstaand Nederlands kennisbedrijf dat zich richt op gezonde, succesvolle en duurzame teelt, met expertise in advies, onderzoek, datagedreven teeltmanagement, projecten en trainingen. Ze hebben uitgebreide kennis van de deelsector en zijn een belangrijke partner voor het optimaliseren van teeltopkweken en benchmarking. Delphy zal ook test- en onderzoeksfaciliteiten leveren voor WP4 en speelt een belangrijke rol in kennisverspreiding via evenementen en netwerken, en bij co-creatiesessies, evaluaties en methodologieontwikkeling voor belanghebbenden in de sector. Van der Avoird Trayplant Van der Avoird Trayplant is een innovatieve plantenkweker met veel R&D-ervaring. Zij zijn sterk in het combineren van diverse technologische ontwikkelingen voor een duurzamere agriwereld. Deze competenties en ervaringen zullen ingezet worden bij het onderzoeken van management moederplanten, waardoor het bijdraagt aan de realisatie van de specifieke doelstelling van WP3. Opstart project Project PlantGoed ging van start op 1 februari 2024. De startvergadering vond plaats bij partner Van der Avoird Trayplant, op hun indrukwekkend site in Molenschot. Daar werden de onderlinge afspraken vastgelegd. De officiële kick-off van het project zal plaatsvinden bij partner Delphy BV. Wees van harte welkom op ons startevent!