Terug naar overzicht
Nieuws

Co-creatiesessies rond jaarinvullingen

De eerste co-creatiesessies binnen project PlantGoed rond jaarinvullingen voor aardbeien werden succesvol voltooid. Telers, teeltadviseurs, plantenkwekers, vertegenwoordigers van veilingen en onderzoekers brainstormden samen over nieuwe jaarinvullingen die de aardbeienteelt meer toekomstbestendig kunnen maken.

PlantGoed | 27/05/2024

Inagro3 WAL0155

Co-creatie met de sector

Een belangrijke stap binnen het projectverloop is het verzamelen van kennis en wensen uit de sector. Dat doen we aan de hand van co-creatiesessies, ook wel brainstormsessies genoemd. Dit zijn gestructureerde bijeenkomsten waarin een groep mensen samenkomt om ideeën te genereren, problemen op te lossen of nieuwe concepten te ontwikkelen.

De co-creatiesessies binnen project PlantGoed staan in het teken van de jaarinvullingen rond aardbeien. Een ruime groep aardbeitelers, plantgoedkwekers en commerciële bedrijven zaten samen om hun gedachten te delen en samen te werken aan innovatieve oplossingen. Het waren bijzonder inspirerende bijeenkomsten, waarin heel wat vakkennis kon worden gecapteerd.

Z6 N 4548 co creatie1

Eerste reeks co-creatiesessies rond jaarinvullingen afgerond

Op 19 april organiseerde het PlantGoed consortium de eerste co-creatiesessie rond jaarinvullingen. Een mooie groep van vijftien onderzoekers, aardbeitelers, adviseurs en specialisten vanuit het commerciële luik zakte af naar de Inagro-site te Rumbeke-Beitem. Na deze verhelderende brainstormsessie vond ook het officiële kick-off event plaats, waar de partners het project aftrapten met een voorstelling van de projectdoelstelling en –ambities.

Op 7 mei verzamelden een twintigtal zachtfruitkenners op Proefcentrum Hoogstraten om verder na te denken over de toekomst van de aardbeienteelt. Ook hier brainstormden telers, teeltadviseurs, plantgoedkwekers, vertegenwoordigers van veilingen en onderzoekers samen over nieuwe jaarinvullingen die de aardbeienteelt meer toekomstbestendig kunnen maken. Na deze co-creatiesessie werden de serres en de proeven die er lopen binnen het PlantGoed-project bezichtigd. Hiernaast werd ook meer uitleg gegeven bij enkele beloftevolle nieuwe aardbeirassen. De aanwezigen konden de geoogste vruchten beoordelen en proeven bij Coöperatie Hoogstraten.

102 1124

Op de planning bij project PlantGoed

Doordragers en low chill junidragers lijken een steeds prominentere rol te gaan innemen in de bedrijfsvoering bij aardbeientelers. De voorgestelde jaarinvullingen zullen door de onderzoeksinstellingen binnen het PlantGoed projectconsortium worden uitgetest en geoptimaliseerd.

De volgende co-creatiesessie staat in het najaar op de planning, bij projectpartner Van der Avoird Trayplant.

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!