Inspirerende inzichten voor een succesvol project

Te midden van ons recente evenement, "Samenwerken in Europa," boeide Elle de Kuyper het publiek met haar inspirerende presentatie. Als ervaren projectleider van het North Sea Pont Talent Project wist zij een blijvende indruk achter te laten.

Interreg | 23/02/2024

Elle NSPT 2 Tekengebied 1

7 Praktische tips voor projectsucces

Gebaseerd op haar inspirerende presentatie onthullen we zeven praktische tips om jouw project naar succes te stuwen.

1. Projectadviseurs

Maak gebruik van de projectadviseur als klankbord tijdens het schrijven van je projectvoorstel. Dit verbetert de kwaliteit en doeltreffendheid van het voorstel.

2. Partnerschap

Het opbouwen van een sterk projectpartnerschap is essentieel voor het succes van jouw project. Neem de tijd om strategisch partners te kiezen die dezelfde doelen nastreven en zorg voor een goede afstemming tussen alle betrokkenen.

3. Vlot samenwerken

Efficiënte samenwerking is van cruciaal belang. Maak hiervoor gebruik van online samenwerkingsplatforms zoals Google Drive, wat het samenwerken aanzienlijk vereenvoudigt. Bovendien kun je als partners ook gemakkelijk samenwerken via het e-loket.

4. Een goede planning

Maak een Gantt-diagram om je project te plannen. Het kost wat tijd, maar het zal de planning en uitvoering van je project enorm vergemakkelijken door mijlpalen en doelstellingen te identificeren en de voortgang bij te houden, en het zal de communicatie en samenwerking tussen teamleden bevorderen.

5. Risicoanalyse

Besteed aandacht aan risico's, zelfs als ze eerder klein lijken. Een RACI-matrix kan helpen om duidelijkheid te scheppen over de rollen en verantwoordelijkheden van projectpartners en voorkomen dat één partij te veel op zich neemt.

6. Interne communicatie

Houd de communicatie binnen het projectpartnerschap open. Door transparant te zijn over interne procedures en eventuele obstakels, draag je bij aan een vlot verloop van het project

7. Herwerking

Schrik niet van de voorwaarden of adviezen die worden opgelegd door het comité van toezicht. Herwerkingen kunnen initieel uitdagend lijken, maar ze dragen bij aan het scherper vormgeven van het project en vergemakkelijken uiteindelijk de uitvoering ervan. Projectadviseur kunnen je bijstaan en zeer concrete tips geven tijdens een herwerking.

Deel deze pagina