Kunstmatige intelligentie voor KMO's en MKB's

Welkom in de wereld van Art-IE, waar Vlaamse en Nederlandse hogescholen hun krachten bundelen om het bedrijfsleven een fascinerend aanbod van kunstmatige intelligentie te bieden.

Interreg | 28/09/2023

AI KMO

Kan je even kort uitleggen wat jullie van plan zijn met Art-Ie?

Met Art-IE (kort voor “Intelligentie Inspiratie en Innovatie”) zetten we de expertise van verschillende Vlaamse en Nederlandse hogescholen in om een laagdrempelig aanbod rond AI te ontwikkelen voor kmo’s/mkb’s.

Als opstap naar samenwerking met de hogescholen willen we bedrijven inspireren en informeren op het vlak van AI en hen laten kennismaken met onze expertise en infrastructuur. We doen dat onder andere door open labdagen, Art-IE talks, themadagen en events (bijvoorbeeld een hackathon) te organiseren.

Tijdens het project bouwen we 3 grensoverschrijdende AI labs uit: een Federated Machine Learning Lab, een AI Robotica Lab en een Applied AI Lab. In de labs gaan onderzoekers van de hogescholen aan de slag met innovatievraagstrukken van bedrijven. Er worden samenwerkingen opgezet in de vorm van innovatietrajecten. We focussen daarbij telkens op AI in verschillende facetten met toepassingen in verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld Industry 4.0, Logistiek, Voeding of Zorg.

Waarom het project belangrijk is voor de grensregio?

Hoewel de coronacrisis de digitaliseringstrend de voorbije jaren zowel in Vlaanderen als in Nederland heeft versneld, zijn er nog tal van uitdagingen, zeker voor de vele kmo’s/mkb’s uit onze regio’s. Die uitdagingen zijn heel gelijkaardig in Vlaanderen en in Nederland. Om het potentieel van AI optimaal te kunnen benutten, hebben Vlaamse kmo’s en Nederlandse mkb’s nood aan een laagdrempelige kennismaking met en begeleiding in digitaliseringsprocessen. De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in dit project biedt heel wat opportuniteiten voor zowel de betrokken hogescholen als voor de kmo’s/mkb’s, onder andere omwille van het schaalvoordeel.

Hoe moeten we ons zo’n Art-IE Lab voorstellen?

Tijdens het project worden 3 grensoverschrijdende AI labs uitgebouwd: een AI Federated Machine Learning Lab (onder leiding van Fontys en Odisee). Met Federated Machine Learning wordt een AI model op een privacy-vriendelijke manier getraind met data die verspreid zit over verschillende bedrijven. Een AI Robotica Lab (onder leiding van Breda Robotics, Avans en VIVES). In dit lab zal worden gewerkt aan de combinatie van Internet of Things met AI en autonome robotica, met als doel de huidige generatie robots veel slimmer en flexibeler te maken en zo bij te dragen een verbeterde samenwerking tussen mens en machine. Een Applied AI Lab (onder leiding van Avans en Howest). Zij focussen op een zo vlot mogelijke interactie tussen het AI-model en z’n gebruiker. Op die manier richten ze zich op het optimaliseren van het gebruik van AI op de werkvloer.

In deze labs kunnen kmo's/mkb's samen met de hogescholen technologieën, methodes en apparatuur in een labomgeving en op kleine schaal uittesten alvorens grote investeringen te doen en de technologie in hun bedrijf zelf te implementeren. De uitbouw van elk lab gebeurt volgens hetzelfde stramien:

  • luik infrastructuur met beperkte investeringen om bestaande labs te optimaliseren en/of uit te breiden
  • uitwerking van 3 use-cases per lab op basis van generieke vragen van kmo's/mkb's. De use-cases zetten in op kennisontwikkeling binnen de labs, telkens tussen een Vlaamse en een Nederlandse partner. Die kennis zal worden gedeeld met bedrijven zodat zij er mee aan de slag kunnen in de praktijk.
  • samenwerking met kmo's/mkb's: de onderzoekers van de labs gaan aan de slag met innovatievragen van kmo’s/mkb’s. De samenwerking kan zich op verschillende inhoudelijke domeinen situeren zoals bijvoorbeeld industry, maintenance, logistiek, voeding of zorg.

Elk lab wordt gecoördineerd door een Vlaamse en een Nederlandse trekker. Op die manier kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld worden waarbij kmo's/mkb's worden ondersteund in samenwerking tussen een Vlaamse en Nederlandse hogeschool. Voor de bedrijven is dit extra interessant omdat zij toegang krijgen tot enerzijds aanvullende expertise en infrastructuur van 2 hogescholen en anderzijds meteen een goed beeld krijgen van de markt en ontwikkelingen in beide landen wat voor hen economisch interessant kan zijn.

Wie (en wat) hopen jullie vooral te bereiken met het project?

Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn er nog substantiële stappen te zetten op het vlak van digitalisering, zeker voor de vele kmo’s/mkb’s die West- en Oost-Vlaanderen en Brabant tellen. Met Art-IE willen we de bedrijven bereiken die deze vervolgstap willen zetten of die interesse hebben in wat AI voor hun bedrijf zou kunnen betekenen. We richten ons dus voornamelijk tot kmo’s/mkb’s die eerder als innovatievolgers worden beschouwd dan als innovatieleiders.

We bieden deze kmo’s/mkb’s een toegankelijk aanbod met verschillende gradaties van betrokkenheid. Bedrijven die nog geen concrete innovatievraag hebben kunnen bijvoorbeeld bij ons terecht tijdens onze open labdagen, Art-IE talks en themadagen voor een vrijblijvende eerste kennismaking met innovatieve digitale technologieën en met AI. Daarnaast kunnen kmo’s/mkb’s die dat wensen een nauwe samenwerking aangaan met de hogescholen in een van de Art-IE labs. Er zijn 2 manieren om met de labs samen te werken. Bedrijven kunnen een samenwerking aangaan in de vorm van een innovatietraject. Dit is een laagdrempelige en kortlopende samenwerking waarbij onderzoekers samen met en op maat van het bedrijf een oplossing uitwerken voor een innovatievraag. Kmo's/mkb's die al iets verder staan in hun digitaliseringsproces kunnen een grotere samenwerking aangaan met (één van) de Art-IE labs als toetredende partner in een open projectpartnerschap. Als projectpartner ontvangt de kmo/mkb dan subsidies vanuit Interreg die bijvoorbeeld kunnen worden aangewend om een investering te doen.

Met dit veelzijdige aanbod hopen we een brede waaier van Vlaamse kmo’s en Nederlandse mkb’s te kunnen bekoren en te bedienen op maat van hun noden en behoeften.

Kunnen bedrijven die interesse hebben in AI nu al bij jullie terecht?

Zeker en vast! We maken zo snel mogelijk werk van een projectwebsite met alle info. Ondertussen kunnen kmo’s en mkb’s die nu al interesse hebben ons contacteren via info@tuawest.be. Er zit al een interessante case in de pijplijn die zou kunnen leiden tot een mooie samenwerking. We staan dan ook te popelen om met ons project uit de startblokken te schieten!

Wij kijken alvast uit naar welke toepassingen binnen enkele jaren gebruikt worden in onze bedrijven. Bedankt voor de info en veel succes met de uitvoering van het project!

Deel deze pagina