Terug naar overzicht
Nieuws

Art-IE: kunstmatige intelligentie voor kmo's en mkb's

Welkom in de wereld van Art-IE, waar Vlaamse en Nederlandse hogescholen hun krachten bundelen om het bedrijfsleven een fascinerend aanbod van kunstmatige intelligentie te bieden. Collega Bram ging in gesprek met projectverantwoordelijke Charlotte Destoop van TUA West. 

Interreg | 28/09/2023

AI KMO

Kan je even kort uitleggen wat jullie van plan zijn met Art-Ie?

Met Art-IE, een acroniem voor “Artificiële Intelligentie Inspiratie en Innovatie”, zetten we de expertise van verschillende Vlaamse en Nederlandse hogescholen in om een laagdrempelig aanbod rond AI te ontwikkelen voor kmo’s/mkb’s.

We zien dat zowel in Vlaanderen als in Nederland veel kmo’s/mkb’s nog grote stappen kunnen zetten op vlak van digitalisering, en zeker wat betreft het gebruik van artificiële intelligentie. Hogescholen van hun kant, hebben dan weer al veel meer expertise en infrastructuur beschikbaar binnen deze domeinen. Door bedrijven en hogescholen samen te brengen willen we die kennis laagdrempelig laten doorstromen. Als opstap naar samenwerking met de hogescholen willen we bedrijven inspireren en informeren op het vlak van AI en hen laten kennismaken met de aanwezige expertise en infrastructuur van hogescholen. Dit doen we andere meer door open labdagen, Art-IE talks, themadagen en events (bijvoorbeeld een hackathon) te organiseren.

Tijdens het project bouwen we 3 grensoverschrijdende AI labs uit: een Federated Machine Learning Lab, een AI Robotica Lab en een Applied AI Lab. In de labs gaan onderzoekers van de hogescholen aan de slag met innovatievraagstrukken van bedrijven. We focussen daarbij telkens op AI in verschillende facetten met toepassingen in verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld Industry 4.0, Logistiek, Voeding of Zorg.

Waarom het project belangrijk is voor de grensregio?

Hoewel de coronacrisis de digitaliseringstrend de voorbije jaren zowel in Vlaanderen als in Nederland heeft versneld, zijn er nog tal van uitdagingen, zeker voor de vele kmo’s/mkb’s uit onze regio’s. Die uitdagingen zijn heel gelijkaardig in Vlaanderen en in Nederland. Om het potentieel van AI optimaal te kunnen benutten, hebben Vlaamse kmo’s en Nederlandse mkb’s nood aan een laagdrempelige kennismaking met en begeleiding in digitaliseringsprocessen. De samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in dit project biedt heel wat opportuniteiten voor zowel de betrokken hogescholen als voor de kmo’s/mkb’s, onder andere omwille van het schaalvoordeel.

Hoe moeten we ons zo’n Art-IE Lab voorstellen?

Een lab kan verschillende vormen aannemen, en in elk lab wordt gewerkt rond andere thema’s. In het AI Federated Machine Learning Lab van Fontys en Odisee wordt een AI model op een privacy-vriendelijke manier getraind met data die verspreid zit over verschillende bedrijven. Het AI Robotica Lab van Breda Robotics, Avans en VIVES werkt dan weer aan de combinatie van Internet of Things met AI en autonome robotica. Hier is het doel de huidige generatie robots veel slimmer en flexibeler te maken en zo bij te dragen een verbeterde samenwerking tussen mens en machine. Tot slot wordt ook een Applied AI Lab ontwikkeld door Avans en Howest. Daar zal de focus liggen op een zo vlot mogelijke interactie tussen het AI-model en z’n gebruiker, wat leidt tot het optimaliseren van het gebruik van AI op de werkvloer.

In al deze labs kunnen kmo's/mkb's samen met de hogescholen technologieën, methodes en apparatuur in een labomgeving en op kleine schaal uittesten alvorens grote investeringen te doen en de technologie in hun bedrijf zelf te implementeren.

De uitbouw van elk lab gebeurt volgens hetzelfde stramien. Er wordt ten eerste geïnvesteerd in het optimaliseren en/of uitbreiden van de infrastructuur van bestaande labs. Daarnaast worden in elk lab 3 use-cases uitgewerkt op basis van generieke vragen van kmo’s/mkb’s. Via deze use-cases wordt kennis ontwikkeld binnen de labs, en dit telkens tussen een Vlaamse en een Nederlandse partner. Die kennis zal worden gedeeld met bedrijven zodat zij er mee aan de slag kunnen in de praktijk. Als sluitstuk zal in elk lab samengewerkt worden met kmo’s/mkb’s waarbij de onderzoekers van de labs aan de slag gaan met innovatievragen van kmo’s/mkb’s. De samenwerking kan zich op verschillende inhoudelijke domeinen situeren zoals bijvoorbeeld industry, maintenance, logistiek, voeding of zorg.

Elk lab wordt gecoördineerd door zowel een Vlaamse als een Nederlandse hogeschool. Dit zorgt voor het ontstaan van nieuwe ideeën en ook de ondersteuning van kmo’s/mbk’s gebeurt in samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse kennisinstellingen. Voor de bedrijven is dit extra interessant omdat zij toegang krijgen tot enerzijds aanvullende expertise en infrastructuur van 2 hogescholen en anderzijds meteen een goed beeld krijgen van de markt en ontwikkelingen in beide landen wat voor hen economisch interessant kan zijn.

Wie (en wat) hopen jullie vooral te bereiken met het project?

Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn er nog substantiële stappen te zetten op het vlak van digitalisering, zeker voor de vele kmo’s/mkb’s die West- en Oost-Vlaanderen en Brabant tellen. Met Art-IE willen we de bedrijven bereiken die deze vervolgstap willen zetten of die interesse hebben in wat AI voor hun bedrijf zou kunnen betekenen. We richten ons dus voornamelijk tot kmo’s/mkb’s die eerder als innovatievolgers worden beschouwd dan als innovatieleiders.

We bieden deze kmo’s/mkb’s een toegankelijk aanbod met verschillende gradaties van betrokkenheid. Bedrijven die nog geen concrete innovatievraag hebben kunnen bijvoorbeeld bij ons terecht tijdens onze open labdagen, Art-IE talks en themadagen voor een vrijblijvende eerste kennismaking met innovatieve digitale technologieën en met AI. Daarnaast kunnen kmo’s/mkb’s die dat wensen een nauwe samenwerking aangaan met de hogescholen in een van de Art-IE labs. Er zijn 2 manieren om met de labs samen te werken. Bedrijven kunnen een samenwerking aangaan in de vorm van een innovatietraject. Dit is een laagdrempelige en kortlopende samenwerking waarbij onderzoekers samen met en op maat van het bedrijf een oplossing uitwerken voor een innovatievraag. Kmo's/mkb's die al iets verder staan in hun digitaliseringsproces kunnen een grotere samenwerking aangaan met (één van) de Art-IE labs als toetredende partner in een open projectpartnerschap. Als projectpartner ontvangt de kmo/mkb dan subsidies vanuit Interreg die bijvoorbeeld kunnen worden aangewend om een investering te doen.

Met dit veelzijdige aanbod hopen we een brede waaier van Vlaamse kmo’s en Nederlandse mkb’s te kunnen bekoren en te bedienen op maat van hun noden en behoeften.

Kunnen bedrijven die interesse hebben in AI nu al bij jullie terecht?

Zeker en vast! We maken zo snel mogelijk werk van een projectwebsite met alle info. Ondertussen kunnen kmo’s en mkb’s die nu al interesse hebben ons contacteren via info@tuawest.be. Er zit al een interessante case in de pijplijn die zou kunnen leiden tot een mooie samenwerking. We staan dan ook te popelen om met ons project uit de startblokken te schieten!

Wij kijken alvast uit naar welke toepassingen binnen enkele jaren gebruikt worden in onze bedrijven. Bedankt voor de info en veel succes met de uitvoering van het project!

Nuttige Links

Art-lE

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!