Met 'RAMBO' op zoek naar maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij

De stikstofuitstoot in Vlaanderen en Nederland moet dalen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de milieu-impact te reduceren. De landbouwsector is een belangrijke bron van ammoniakemissies en kreeg dus strenge maatregelen opgelegd. Om varkens- en pluimveehouders daarbij te helpen, heeft Interreg Vlaanderen-Nederland het project ‘RAMBO’ goedgekeurd. De projectpartners willen geavanceerde maatregelen en technieken ontwikkelen die veehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen.

RAMBO | 26/10/2023

varkensstal Adobe Stock

 

‘RAMBO’ staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen, en brengt zeven partners samen die gezamenlijk op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor ammoniakreductie. De landbouw voorziet in betaalbaar, gezond en lekker voedsel. Het is belangrijk dat we dat ook in de toekomst kunnen garanderen. Daarom willen dit project de veehouders steunen in hun zoektocht naar milieuvriendelijkere en vooral haalbare oplossingen die de stikstofuitstoot van hun bedrijf verminderen.

Ondersteuning voor veehouders met tests en demonstraties

Het RAMBO-project is gericht op het ondersteunen van veehouders met traditionele, of niet-ammoniakemissie-arme stallen, bij de implementatie van de opgelegde maatregelen. Bepaalde technieken zullen ook interessant zijn om aanvullend toe te passen in ammoniakemissie-arme stallen. De partners richten zich op het onderzoeken en demonstreren van maatregelen en technieken voor bestaande varkens- en pluimveestallen in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat, management en andere emissies zoals geur en methaan.

Proefbedrijf pluimvee 25 credit compr

 

De komende drie jaar plannen ze op verschillende locaties tests en demonstraties van diverse verbeteringstechnieken. Enkele voorbeelden hiervan zijn betaalbare meetstrategieën voor continue luchtemissiemonitoring op bedrijven, dagontmesting bij vleesvarkens en zeugen en biggen in vrijloopkraamhokken, en het gebruik van klei- en gesteentemineralen bij pluimvee. Kathleen Helsen, gedeputeerde Landbouw van de provincie Antwerpen, onderstreept het belang van kennisdeling met landbouwers: “Onze ambitie is om de beste technieken te delen en veehouders de juiste kennis en tools te bieden om zelf ammoniak te reduceren. We onderzoeken ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn”.

Varken Inagro

Minder stikstofuitstoot: een gezamenlijke inspanning

Door intensieve individuele begeleiding, bewustwordingsactiviteiten en het creëren van maatschappelijk draagvlak, streeft ‘RAMBO’ naar een duurzame toekomst voor de landbouwsector. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met veehouders. De partners willen verschillende demo- en testlocaties openstellen als voorbeeldbedrijven die inspiratie bieden aan anderen. “Niet alleen wetenschap en technologie, ook het ondernemerschap van de veehouders speelt een sleutelrol bij het vinden van duurzame oplossingen. Om er zeker van te zijn dat de onderzochte oplossingen haalbaar zijn, betrekken we zoveel mogelijk de veehouders uit de grensregio”, vertelt Arno van Son, bestuurder van ZLTO, projectpartner in Nederland. Het project voorziet verschillende workshops, demonstraties en open dagen om de opgedane kennis te verspreiden.

Deel deze pagina