Op weg naar een groener, slimmer en socialer Europa!

Interreg Vlaanderen-Nederland besloot op 17 mei tot subsidiëring van acht grote investeringsdossiers.

Interreg | 17/05/2023

8 icon 01

Interreg Vlaanderen-Nederland keurt acht nieuwe projecten goed

Deze projecten sleutelen binnen hun specifieke domein aan innovatieve oplossingen en banen zich zo een weg naar een slimmer, groener en een socialer Europa:

  • ADaM & PreciLa: investeren in precisielandbouw voor duurzame en efficiënte productie
  • Smart farming & Food Processing: duurzame transformatie naar een gebalanceerde landbouw- en voedselverwerkende industrie
  • CrossCare 2.0: samenwerking in innovatie voor de zorg van de toekomst
  • Schone waterlopen door O3G: het belang van innovatieve en kostenefficiënte nabehandelingstechnieken voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater
  • ADMIRE: de cruciale rol van veengebieden voor biodiversiteit en klimaat
  • MAI-HOME: artificiële intelligentie als oplossing voor energiearmoede en CO2-emissiereductie
  • Brabantse kastelen (BTW XTRA): een reis door de tijd op de mooiste kasteeldomeinen van het historische Brabant
  • Samen aan Z: samenwerking als sleutel voor welbevinden van zorgverleners en kwaliteit van zorg

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, 38 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deel deze pagina