Opstart van het project PlantGoed

In de grensregio bloeit de plantopkweeksector. Vooral de teelt van aardbeien en frambozen heeft een grote economische betekenis, met een jaarlijkse omzet van meer dan € 200 miljoen. Echter, de sector staat voor uitdagingen zoals arbeidstekorten, behoefte aan innovatie en de noodzaak tot verduurzaming.

Plantgoed in Vlaanderen en Nederland

De aardbeien- en frambozensector binnen de grensregio Vlaanderen – Nederland vertegenwoordigt jaarlijks een omzet van ongeveer € 275 miljoen. Nederland, met bedrijven zoals Van den Avoird Trayplant, is wereldwijd toonaangevend in plantopkweek, maar er zijn knelpunten in deze deelsector waar we binnen het project PlantGoed een oplossing voor willen zoeken.

Een urgente behoefte is het aanpakken van arbeidstekorten en fluctuaties in arbeidsbehoefte. Door continue te produceren en te investeren in automatisering, willen we de afhankelijkheid van seizoensarbeid verminderen.

Een tweede uitdaging is verduurzaming, vooral vanwege de strengere regelgeving. Innovaties in productieprocessen, gesloten teeltsystemen en efficiënter gebruik van ruimte en koeling kunnen hier echter wel een oplossing bieden om de klimaatimpact te verminderen.

Tenslotte willen we met het project inzetten op innovatie. De tuinbouw-deelsector ‘aardbei en framboos’ kunnen we toekomstbestendig maken door het gebruik van nieuwe technologieën zoals AI en camera's voor betere teelt- en oogstprognoses, optimalisatie van groeiparameters en automatisering van het oogsten en categoriseren van stekken.

Op termijn kunnen ontwikkelde technieken ook worden toegepast op andere teelten in de tuinbouwsector, zoals sierteelt en boomkwekerijen.

Partners

Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden, stelden we binnen project PlantGoed een sterk consortium samen van Vlaamse en Nederlands partners.

Inagro

Lead partner binnen dit project is Inagro, een goed gestructureerde organisatie met duidelijke takenverdeling tussen het projectmanagement, onderzoekers en operationeel team, waardoor het projecten efficiënt kan uitvoeren. Met flexibele onderzoeksinfrastructuur kunnen ze teeltsystemen aanpassen aan onderzoeksvragen. Inagro is sterk in projectmanagement, communicatie, en heeft expertise in het karakteriseren van aardbeiplantgoed, data-analyse en aardbeiteelt, inclusief daglichtloze opkweek. Inagro neemt het projectmanagement en de projectcommunicatie voor zijn rekening, en werkt mee aan de werkpakketten rond de optimalisatie van teeltopkweek en benchmarking.

Proefcentrum Hoogstraten

Proefcentrum Hoogstraten is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek, met een focus op de opkweek en productie van aardbeien in diverse teeltsystemen. Het voert metingen en beoordelingen uit van deze systemen, wat hen de nodige ervaring en competenties geeft voor de doelstellingen van de werkpakketten rond de optimalisatie van teeltopkweek en benchmarking. PCH heeft een uitgebreid communicatie-portfolio en een goede connectie met aardbeientelers. Dat maakt hen een sterke en belangrijke partner binnen dit project.

Aris

Het Nederlands bedrijf Aris is een softwareontwikkelaar voor gedetailleerde beoordeling van natuurproducten met camera’s. Daarnaast is het gespecialiseerd in AI-integratie en hardware-ontwikkeling voor camera-opstellingen. Door deze competenties kan Aris een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het derde werkpakket rond stekherkenning en kwaliteitsbeoordeling.

Delphy

Delphy is een vooraanstaand Nederlands kennisbedrijf dat zich richt op gezonde, succesvolle en duurzame teelt, met expertise in advies, onderzoek, datagedreven teeltmanagement, projecten en trainingen. Ze hebben uitgebreide kennis van de deelsector en zijn een belangrijke partner voor het optimaliseren van teeltopkweken en benchmarking. Delphy zal ook test- en onderzoeksfaciliteiten leveren voor WP4 en speelt een belangrijke rol in kennisverspreiding via evenementen en netwerken, en bij co-creatiesessies, evaluaties en methodologieontwikkeling voor belanghebbenden in de sector.

Van der Avoird Trayplant

Van der Avoird Trayplant is een innovatieve plantenkweker met veel R&D-ervaring. Zij zijn sterk in het combineren van diverse technologische ontwikkelingen voor een duurzamere agriwereld. Deze competenties en ervaringen zullen ingezet worden bij het onderzoeken van management moederplanten, waardoor het bijdraagt aan de realisatie van de specifieke doelstelling van WP3.


Opstart project

Project PlantGoed ging van start op 1 februari 2024. De startvergadering vond plaats bij partner Van der Avoird Trayplant, op hun indrukwekkend site in Molenschot. Daar werden de onderlinge afspraken vastgelegd.

De officiële kick-off van het project zal plaatsvinden bij partner Delphy BV. Wees van harte welkom op ons startevent!

Plantgoed | 05/03/2024

DSCF8699
Groepsfoto

Deel deze pagina