Terug naar overzicht
Nieuws

Opstart van het project PlantGoed

In de grensregio Vlaanderen – Nederland bloeit de plantopkweeksector. De aardbeien- en frambozensector vertegenwoordigt er jaarlijks een omzet van ongeveer € 275 miljoen. Nederland, met bedrijven zoals Van der Avoird Trayplant, is wereldwijd toonaangevend in plantopkweek.

 De sector staat echter voor een aantal uitdagingen zoals arbeidstekorten, behoefte aan innovatie en de noodzaak tot verduurzaming. Voor deze knelpunten willen we binnen het project PlantGoed een oplossing zoeken.

PlantGoed | 05/03/2024

DSCF8699

Plantgoed in Vlaanderen en Nederland

Project PlantGoed staat voor: ontwikkelen en inzetten van diverse innovaties bij de opkweek van plantgoed voor jaarrond plantgoed- en zachtfruitproductie. Om deze doelstelling te behalen, zal de deelsector een aantal uitdagingen moeten trotseren. Binnen het projectconsortium buigen we ons de komende jaren over deze knelpunten.

Een eerste, urgente opgave is het aanpakken van arbeidstekorten en fluctuaties in arbeidsbehoefte. Door continue te produceren en te investeren in automatisering, willen we de afhankelijkheid van seizoensarbeid verminderen.

Een tweede werkpunt is verduurzaming, vooral vanwege de steeds strengere regelgeving. Innovaties in productieprocessen, gesloten teeltsystemen en efficiënter gebruik van ruimte en koeling kunnen hier echter wel een oplossing bieden om de klimaatimpact te verminderen.

Tenslotte willen we met het project sterk inzetten op innovatie. De tuinbouw-deelsector ‘aardbei en framboos’ kunnen we toekomstbestendig maken door het gebruik van nieuwe technologieën zoals AI en camera's voor betere teelt- en oogstprognoses, optimalisatie van groeiparameters en automatisering van het oogsten en categoriseren van stekken.

Op termijn kunnen ontwikkelde technieken ook worden toegepast op andere teelten in de tuinbouwsector, zoals sierteelt en boomkwekerijen.


DSCF8705

Partners


Om op deze uitdagingen een antwoord te bieden, stelden we binnen project PlantGoed een sterk consortium samen van Vlaamse en Nederlands partners.

Inagro

Lead partner binnen dit project is Inagro, een goed gestructureerde organisatie met duidelijke takenverdeling tussen het projectmanagement, onderzoekers en operationeel team, waardoor men projecten efficiënt kan uitvoeren. Met een flexibele onderzoeksinfrastructuur kunnen teeltsystemen aangepast worden aan onderzoeksvragen. Inagro is sterk in projectmanagement en communicatie. Bovendien heeft het bedrijf een doorgedreven expertise in het karakteriseren van aardbeiplantgoed, data-analyse en aardbeiteelt, inclusief daglichtloze opkweek. Inagro neemt het projectmanagement en de projectcommunicatie voor zijn rekening, en werkt mee aan de werkpakketten rond de optimalisatie van teeltopkweek en benchmarking.

Proefcentrum Hoogstraten

Proefcentrum Hoogstraten is gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek, met een focus op de opkweek en productie van aardbeien in diverse teeltsystemen. Het proefcentrum voert metingen en beoordelingen uit van deze systemen, wat hen de nodige ervaring en competenties geeft voor de doelstellingen van de werkpakketten rond de optimalisatie van teeltopkweek en benchmarking. PCH heeft een uitgebreid communicatie-portfolio en een goede connectie met aardbeientelers. Dat maakt hen een sterke en belangrijke partner binnen dit project.

Aris

Het Nederlands bedrijf Aris is een softwareontwikkelaar voor gedetailleerde beoordeling van natuurproducten met camera’s. Daarnaast is het gespecialiseerd in AI-integratie en hardware-ontwikkeling voor camera-opstellingen. Door deze competenties kan Aris een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het derde werkpakket rond stekherkenning en kwaliteitsbeoordeling.

Delphy

Delphy is een vooraanstaand Nederlands kennisbedrijf dat zich richt op gezonde, succesvolle en duurzame teelt. Ze kenmerken zich door expertise in advies, onderzoek, datagedreven teeltmanagement, projecten en trainingen. Delphy heeft een uitgebreide kennis van de deelsector en is een belangrijke partner voor het optimaliseren van teeltopkweken en benchmarking. Het bedrijf zal ook test- en onderzoeksfaciliteiten leveren voor WP4 en speelt een belangrijke rol in kennisverspreiding via evenementen en netwerken, en bij co-creatiesessies, evaluaties en methodologieontwikkeling voor belanghebbenden in de sector.

Van der Avoird Trayplant

Van der Avoird Trayplant is een vernieuwende plantenkweker met veel R&D-ervaring. Dit toonaangevend, duurzaam en innoverend bedrijf is sterk in het combineren van diverse technologische ontwikkelingen voor een duurzamere agriwereld. Deze competenties en ervaringen zullen ingezet worden bij het onderzoeken van management moederplanten, waardoor het bijdraagt aan de realisatie van de specifieke doelstelling van WP3.Groepsfoto

Opstart project

Project PlantGoed ging van start op 1 februari 2024. De startvergadering met de projectpartners vond plaats op de indrukwekkende site van Van der Avoird Trayplant in Molenschot. Daar werden de onderlinge afspraken vastgelegd.

Iedereen is van harte welkom op de officiële kick-off van het project, die zal plaatsvinden op 19 april 2024 bij lead partner Inagro, op hun site te Beitem.

DSCF8676

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!