Samen met veehouders op tour – ammoniakreducerende staltechnieken ontdekken

Op 6 februari lieten we veehouders kennismaken met dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept. De technieken werden positief onthaald.

RAMBO | 19/02/2024

ILWG Vanden Abeele varkensstal 2023 10 13 00039

 

De nood aan innovatieve maatregelen voor het inperken van ammoniak- en methaanemissies is hoog. Met het project ‘RAMBO’ willen we snel haalbare oplossingen aanreiken. In een eerste ‘Tour de Boer’ namen we veehouders mee naar twee varkensstallen om hen te laten kennismaken met de technieken dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept, een spoelsysteem voor mestputten.

Dagontmesting

In de ‘Stal van de Toekomst’ deelde veehouder Hans Verhoeven zijn gebruikservaring met dagontmesting. Dit is een computergestuurd systeem om dagelijks alle mest onder de dieren te verwijderen.

Hoe werkt het?

Van nature heeft het varken een bewust mestgedrag. Door het hok goed in te richten zal het varken gebruik maken van de ingerichte mestplek. En via een vaste en stabiele voersamenstelling kan je de mestconsistentie optimaal houden. Via dagontmesting is er minder hokbevuiling, wat leidt tot minder emissies.

Voordelen

  • Emissiereductiepotentieel: tussen de 60 en 85% ammoniakreductie en 90% methaanreductie
  • Extra voordelen: Gezondere lucht bij de dieren verhoogt het welzijn en de gezondheid van de dieren. Dit resulteert dan weer in hogere groei, minder slachtafwijkingen, geen antibioticumgebruik en minder vaccinaties.
  • Feedback van de veehouders: varkenshouders gaven na de uitleg en demo van de techniek aan dat ze het systeem overwegen omdat het emissiereductiepotentieel groot is, er nog bijkomende voordelen zijn en het systeem makkelijk toepasbaar is in hun eigen stal.

Aandachtspunt

Het is belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van de spoelgoot, zodat alle mest weggespoeld kan worden. De afmetingen zijn afhankelijk van de huidige situatie in de stal. Door dagontmesting blijft de meeste methaan nog in de mest zitten, waardoor een combinatie met vergisting voordelig is.

Dagontmesting1
Dagontmesting2

Total Circulair Farm Concept - spoelsysteem

Bij Meulendijks Varkensbedrijf B.V. konden de deelnemers in de praktijk kennismaken met het Total Circulair Farm Concept, een innovatief spoelsysteem. William Meulendijks gaf een rondleiding.

Hoe werkt het?

In een afgesloten systeem worden mestputten actief gevuld met geurloos water uit mestbewerking om zo de vorming van emissies te voorkomen. Vervolgens wordt de mest gescheiden door een Decanter, die speciaal is ontworpen om fosfaat af te voeren in de dikke fractie terwijl stikstof behouden blijft. Met behulp van biologische mestbewerking wordt het nitrificatie- en denitrificatieproces geactiveerd om stikstof in de mest om te zetten naar onschadelijk stikstofgas.

Voordelen

  • Emissiereductiepotentieel: ca. 85 % ammoniakreductie
  • Extra voordelen: Beter stalklimaat voor mens en dier wat zich terugbetaalt in betere technische resultaten en meer werkplezier en sociale acceptatie.
  • Feedback van de veehouders: varkenshouders gaven na de uitleg en demo van de techniek aan dat ze het systeem makkelijk toepasbaar zien in hun eigen stal en dat het betaalbaar is.

Aandachtspunt

Het is belangrijk om rekening te houden met de afmetingen van de spoelgoot, zodat alle mest weggespoeld kan worden.

TCFC1
TCFC2

Tweede 'Tour de Boer' op 12 maart

Tweede ‘Tour de Boer’ op 12 maart

Het Veng-systeem en het VeDoWS stalsysteem zijn andere voorbeelden van technieken voor ammoniakreductie. Tijdens de tweede ‘Tour de Boer’ bezoeken we twee varkensstallen in West-Vlaanderen, waar we de werking van deze systemen zullen demonstreren en toelichten.

  • Het Veng-systeem werkt met verwarmde biggennesten waardoor de staltemperatuur aanzienlijk daalt. Dit leidt tot minder emissie. Er zijn ook losloopkraamhokken aanwezig op het bedrijf van Rik Bogaert.
  • VeDoWS is een stalsysteem voor mestscheiding via een mest- en giergoot met mestschraper.

> Programma en inschrijven

Meer info

Vragen over het RAMBO-project of ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij in het algemeen?

Contacteer Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond) E: pieter-jan.delbeke@boerenbond.be / T: +32 474 87 82 43 of Bianca Aarts (ZLTO) E: bianca.aarts@zlto.nl / T: +316 18 56 36 98

Deel deze pagina