Simulatieworkshops voor middelbare schoolleerlingen georganiseerd door VIVES

Simulatieworkshops voor middelbare schoolleerlingen georganiseerd door VIVES

StimulanZ | 13/03/2024

IMG 20240220 WA0002

 

Met StimulanZ organiseerde VIVES op 20/02/'24 een workshop Simulatie, net echt?! 14 leerlingen uit het 6de middelbaar ontdekten op campus Roeselare hoe ze in een simulatie-ruimte op een veilige manier kunnen oefenen op ‘het bieden van zorg’ en op ‘samenwerken met teamleden’! De leerlingen kwamen in een fuif-scenario terecht, waarbij een fuifganger onwel geworden was: een herkenbare situatie! En wat doe je dan? Durf je de persoon aanspreken en helpen? De fuifganger was een hoogtechnologische pop die onder meer ademt, spreekt, zweet, en een hartritme heeft,…. De leerlingen reageerden eerst wat onwennig, maar slaagden er tegelijk in om samen met de medeleerlingen gepaste hulp in te schakelen. Tijdens de debriefing werden heel wat inzichten uitgewisseld. Het was een leerrijke namiddag. Samen (simu)leren noemen we dat!

Deel deze pagina

Interview
 - 15/03/2024
Stiml
StimulanZ
StimulanZ medewerker in de kijker: Pieter Van Gorkom
1)Wie ben jij? Ik ben docent verpleegkunde. Ik werk nu 22 jaar bij Fontys. In eerste instantie combineerde ik mijn werk van docent met dat van IC-verpleegkundige, maar al geruime tijd werk ik als voltijds docent. Ik ben gestart met vaardigheidsonderwijs in het ziekenhuis waar ik toen werkte. Dat was mijn eerste contact met simulatieonderwijs. Ik ben al een jaar of tien bezig met in de inzet van virtual reality in het zorgonderwijs. Dat is begonnen toen er artikelen gepubliceerd werden waarin werd aan getoond dat tijdens een verbandwissel bij brandwonden, veel minder pijn ervaren werd als de patiënt werd afgeleid met een game waarin hij voor zijn gevoel midden in zat. Dat heb ik verder uitgewerkt en nu wordt er steeds meer gedaan met VR in het onderwijs op onze hogeschool. We lopen in de anatomieles virtueel door een hart en longen, kunnen intuberen op een operatiekamer of krijgen een agressietraining waarbij de virtuele patiënt wordt aangestuurd door de docent. Dat voelt levensecht. Verder heb ik een mede aan de wieg gestaan van de opleiding Associated degree Zorg en Technologie. Waarin we studenten opleiden tot een adviseur, die staat tussen de zorgvrager-zorgverlener en technische mogelijkheden. 2) Hoe ben je zelf in contact gekomen met simulatie-onderwijs ? Wat is je ervaring tot nu toe met simulatie-onderwijs ? Sinds de invoering van de Wet BIG (1999) hebben we in het ziekenhuis rondom de voorbehouden handelingen een skills lab gemaakt, waar alle verpleegkundigen hun verpleegtechnische vaardigheden of aantoonden of aangeleerd kregen. Dat was voornamelijk met fantomen en poppen. Daarna heb ik op school een pilot gedraaid, waarin we assessments hebben gedaan van een combinatie van communicatieve handelingen en verpleegtechnische vaardigheden. Omdat dit erg veel extra spanning bij de studenten gaf is dit niet verder uitgebouwd. Daarnaast organiseren we een “meet the patient” event, waar studenten kunnen praten met hun casus (simulatiepatient) die in hun thuissituatie( op school) aanwezig zijn. De opdracht is om een verpleegkundig plan te maken van deze patienten. 3) Wat is jouw rol binnen het StimulanZ project ? Ik zie mijn rol als expert op het gebied van toepassen van virtual reality binnen het simulatieonderwijs. 4) Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen binnen simulatieleren ? Dat de situatie veilig is om te oefenen en maximaal overeenkomt met de echte wereld of het bijbehorende gevoel dat je in de echte wereld krijgt in een simulatie weet te stoppen. 5) Wat heb je tot nu toe geleerd in het kader van het project ? Welke tips geef je graag mee aan collega-docenten ? Durf out of the box te denken. Probeer het oude los te laten en uit jouw comfort zone te komen. Dan komen er mooie dingen uit.
Artikel
 - 14/02/2024
Stiml
StimulanZ
Nieuwe VR-scenario’s in ontwikkeling binnen Summa College
Het gebruik van VR om klinisch redeneren te ondersteunen De school voor Zorg en Welzijn van het Summa College in Eindhoven is partner in het StimulanZ project. Summa College integreert simulatieleren al meerdere jaren in hun onderwijsprogramma’s en heeft recent samen met Enversed Studios het eerste scenario voor klinisch redeneren met Virtual Reality (VR) opgeleverd. In dit scenario wordt meneer de Vries opgenomen in het ziekenhuis vanwege veel hypo’s en instabiele bloedsuiker. In de game krijgt de verpleegkundige-in-opleiding meneer de Vries onder haar hoede, neemt de anamnese af, zorgt ervoor dat hij stabiel wordt/blijft en geeft de benodigde informatie door aan de behandelend arts. De situatie ontwikkelt zich afhankelijk van de keuzes die de student maakt, waardoor de speler zich bewust wordt van de gevolgen van genomen beslissingen. Voordelen voor de student Het scenario word meestal in tweetallen gespeeld. Eén student zet de VR-bril op en de andere kijkt mee op een tablet of laptop. Na afloop bespreken de studenten met elkaar de situaties, beslissingen en gevolgen met elkaar. De VR kan ook worden ingezet voor klassikale bespreking, waarbij de docent of een student draagt de bril en het scenario doorloopt, terwijl de rest van de klas meekijkt op een scherm. Bij elk beslismoment wordt de VR stopgezet en volgt er discussie over de te nemen beslissing. Door de inzet van VR zijn de lessen klinisch redeneren veel interactiever en vooral veel meer gestuurd vanuit de student. Doorontwikkeling van scenario’s in het StimulanZ project Marc Zwamborn (werkpakketleider) vertelt: “Natuurlijk zijn we er niet met de oplevering van het eerste scenario, wij willen in elk geval scenario’s voor verschillende zorgopleidingen en per opleiding ook meerdere situaties. We zijn nu bezig om de noodzakelijke stappen vast te leggen en een format te maken waarmee de inhoudelijke informatie kan worden overgebracht naar de bouwer van de applicatie. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder de vlag van het StimulanZ project en diverse stakeholders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling, testing van scenario’s en trainingspakketten etc. De VR-applicatie is nu beschikbaar voor intern gebruik en zal in de toekomst verder worden ontwikkeld. We willen binnen StimulanZ kijken hoe deze scenario’s ook inzetbaar zijn voor andere onderwijsinstellingen en wat dit betekent voor de productiestappen en de ontwikkelde formats.” Voor meer informatie over deze StimulanZ-activiteit kan u contact opnemen met Marc Zwamborn: m.zwamborn@summacollege.nl