StimulanZ medewerker in de kijker: Joyce De Buysscher (AG Stedeijk Onderwijs Antwerpen)

Maak kennis met Joyce De Buysscher.

StimulanZ | 30/05/2024

1709048362967

Wie ben jij?

Ik ben Joyce De Buysscher, 42 jaar, vroedvrouw en werkzaam als lector binnen Verpleegschool Antwerpen.

Hoe ben je zelf in contact gekomen met simulatie-onderwijs ? Wat is je ervaring tot nu toe met simulatie-onderwijs ?

In 2017 volgde ik de Eusim opleiding voor simulatieonderwijs, dit voor mijn toenmalige job als lector Vroedkunde binnen KDG Hogeschool. De opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde startte dat academiejaar met de bouw van het simulatie lab binnen de hogeschool. Mijn taak was het simulatieonderwijs mee te ontwikkelen voor de opleiding Vroedkunde. Ik schreef daarvoor scenario’s en was een facilitator en operator binnen het simulatie lab. Daarnaast gaf ik mee CRM- trainingen bij enkele verloskundige teams in ziekenhuizen en op de hogeschool zelf.

Wat is jouw rol binnen het StimulanZ project?

Ondertussen werk ik als lector binnen de Verpleegschool Antwerpen en sta ik daar mee in voor de ontwikkeling en organisatie van het open Zorglab. Dit Zorglab zal een brug slaan tussen onderwijs en werkveld en is gericht op simulatietrainingen voor niveau 4, 5 en 6. We organiseren simulatietrainingen voor onze eigen studenten, leerlingen vanuit het secundair onderwijs en teams uit het werkveld. We zetten in op het optimaliseren van samenwerking, communicatie en vaardigheden bij deze doelgroepen. Binnen het StimulanZ project ontwerp ik samen met mijn collega Mieke Praet scenario’s en bouw ik mee met Dave Verhelst aan het Zorglab en haar visie.

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen binnen simulatieleren?

Het Zorglab staat nog in haar kinderschoenen dus we beginnen met ons team binnen het Stedelijk Onderwijs echt van nul. Het is een grote maar zeer leuke uitdaging die mij veel energie en ‘goesting’ geeft om van dit project een blijvende meerwaarde in het onderwijs- en zorglandschap te maken. Simulatieleren en de gezondheidszorg zijn beide een dynamisch gegeven. Dit vraagt daarom om steeds met het oog op de toekomst te blijven kijken en het wendbaar te houden. Daar ligt voor mij dan ook de grootste uitdaging in.

Wat heb je tot nu toe geleerd in het kader van het project ? Welke tips geef je graag mee aan collega-docenten ?

Binnen het project zitten we met een grote variatie aan partners, ieders met een eigen insteek, ervaring en expertise. Die eigen insteek daagt ons uit om onze oogkleppen wat meer af te doen, met elkaar in gesprek te gaan, op bezoek te gaan en elkaar te inspireren. Dat proces vind ik de sterkste meerwaarde binnen StimulanZ.

Deel deze pagina

Interview
 - 15/03/2024
Stiml
StimulanZ
StimulanZ medewerker in de kijker: Pieter Van Gorkom
1)Wie ben jij? Ik ben docent verpleegkunde. Ik werk nu 22 jaar bij Fontys. In eerste instantie combineerde ik mijn werk van docent met dat van IC-verpleegkundige, maar al geruime tijd werk ik als voltijds docent. Ik ben gestart met vaardigheidsonderwijs in het ziekenhuis waar ik toen werkte. Dat was mijn eerste contact met simulatieonderwijs. Ik ben al een jaar of tien bezig met in de inzet van virtual reality in het zorgonderwijs. Dat is begonnen toen er artikelen gepubliceerd werden waarin werd aan getoond dat tijdens een verbandwissel bij brandwonden, veel minder pijn ervaren werd als de patiënt werd afgeleid met een game waarin hij voor zijn gevoel midden in zat. Dat heb ik verder uitgewerkt en nu wordt er steeds meer gedaan met VR in het onderwijs op onze hogeschool. We lopen in de anatomieles virtueel door een hart en longen, kunnen intuberen op een operatiekamer of krijgen een agressietraining waarbij de virtuele patiënt wordt aangestuurd door de docent. Dat voelt levensecht. Verder heb ik een mede aan de wieg gestaan van de opleiding Associated degree Zorg en Technologie. Waarin we studenten opleiden tot een adviseur, die staat tussen de zorgvrager-zorgverlener en technische mogelijkheden. 2) Hoe ben je zelf in contact gekomen met simulatie-onderwijs ? Wat is je ervaring tot nu toe met simulatie-onderwijs ? Sinds de invoering van de Wet BIG (1999) hebben we in het ziekenhuis rondom de voorbehouden handelingen een skills lab gemaakt, waar alle verpleegkundigen hun verpleegtechnische vaardigheden of aantoonden of aangeleerd kregen. Dat was voornamelijk met fantomen en poppen. Daarna heb ik op school een pilot gedraaid, waarin we assessments hebben gedaan van een combinatie van communicatieve handelingen en verpleegtechnische vaardigheden. Omdat dit erg veel extra spanning bij de studenten gaf is dit niet verder uitgebouwd. Daarnaast organiseren we een “meet the patient” event, waar studenten kunnen praten met hun casus (simulatiepatient) die in hun thuissituatie( op school) aanwezig zijn. De opdracht is om een verpleegkundig plan te maken van deze patienten. 3) Wat is jouw rol binnen het StimulanZ project ? Ik zie mijn rol als expert op het gebied van toepassen van virtual reality binnen het simulatieonderwijs. 4) Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen binnen simulatieleren ? Dat de situatie veilig is om te oefenen en maximaal overeenkomt met de echte wereld of het bijbehorende gevoel dat je in de echte wereld krijgt in een simulatie weet te stoppen. 5) Wat heb je tot nu toe geleerd in het kader van het project ? Welke tips geef je graag mee aan collega-docenten ? Durf out of the box te denken. Probeer het oude los te laten en uit jouw comfort zone te komen. Dan komen er mooie dingen uit.