Voorstelling partners: Thomas More Hogeschool

Het expertisecentrum energie is een multidisciplinaire onderzoeksgroep van de Thomas More hogeschool verbonden aan de opleidingen Agro en Biotechnologie, Energietechnologie, Bouw, Elektromechanica en ICT.

Partners | 19/10/2023

TM

Expertisecentrum energie

Het expertisecentrum energie is een multidisciplinaire onderzoeksgroep van de Thomas More hogeschool verbonden aan de opleidingen Agro en Biotechnologie, Energietechnologie, Bouw, Elektromechanica en ICT.

Binnen de glastuinbouw heeft dit expertisecentrum ruime ervaring op gebied van technisch-economische evaluaties in praktijksituaties, optimale klimaatregeling o.a. met artificiële intelligentie en machine learning, optimale belichtingsstrategieën, toepassing van warmtenetten en warmtekoppelingen, optimale dimensionering en inzet van opwekkingssystemen voor warmte en/of elektriciteit.

Tot slot richt dit expertisecentrum zich op mogelijke oplossingen voor de CO2 uitstoot en optimaal CO2 gebruik binnen de glastuinbouw.

TM2

Deel deze pagina