Wijzigingen wetgeving overheidsopdrachten (BE)

Ben je een publieke organisatie en voorzie je om in jouw project externe kosten te declareren, gekoppeld aan een overheidsopdracht? Vanaf 1 september treden twee belangrijke wijzigingen in de wetgeving overheidsopdrachten in werking.

Interreg | 30/08/2023

Financien

 

Twee belangrijke wijzigingen in de wetgeving overheidsopdrachten treden in werking:

  • Wanneer je een overheidsopdracht plaatst via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, zal je verplicht gebruik moeten maken van elektronische communicatiemiddelen: dit betekent onder meer dat ook voor deze plaatsingsprocedure offertes moeten worden ingediend via e-Tendering.
  • De publicatie van een gegunde opdracht wordt uitgebreid: voor opdrachten en raamovereenkomsten die niet Europees zijn bekendgemaakt, moet een vereenvoudigde aankondiging van de gegunde opdracht worden gepubliceerd, uiterlijk 30 dagen na de sluiting van de opdracht.

Sinds 26 februari 2023 moesten reeds beslissingen tot niet-gunning of niet-sluiting ook via (vereenvoudigde) aankondiging van gegunde opdracht worden gepubliceerd. Op deze manier wil de federale overheid meer transparantie krijgen en op een meer gestructureerde manier gegevens verzamelen.

Wet van 8 februari tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur.

Deel deze pagina