Passant Hero

PASSAnT (PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals)

Innovatie

Havens zijn belangrijke logistieke knooppunten met grote economische waarde. Ook criminelen proberen hiervan te profiteren. Daarom moet werk gemaakt worden van een geavanceerde aanpak zonder dat die de operationele activiteiten van de havens belemmeren of beperken. Een tiental publieke en private partners experimenteren sinds 2018 in de havens van Oostende en Moerdijk met innovatieve oplossingen om deze criminaliteitsfenomenen tijdig te ontdekken of onveilige situaties onmogelijk te maken.