Smartsediment Hero

Smartsediment

Milieu

Smartsediment was een samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse partijen met als doel het evenwicht te herstellen tussen biodiversiteit, bodem en andere functies in de Scheldedelta door middel van slim sedimentgebruik. Dit is hard nodig, want de natuur in de Oosterschelde, de Westerschelde, de Boven-, Beneden- en Zeeschelde staat sterk onder druk.