ZORO Hero Jolien Bernaerts

Zorgroute Arbeidsmarkt (ZORO)

Arbeidsmobiliteit

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 mensen in de zorg, in Nederland zelfs ruim 1 miljoen. Toch zijn er handen te kort. Er verandert ook veel in de gezondheidszorg: steeds meer mensen hebben langer zorg nodig, ze willen ook langer thuis blijven wonen en willen inspraak in de zorg die ze ontvangen. En de digitalisering is voortdurend in evolutie. Zorgverleners (in spe) hebben dus andere vaardigheden en expertise nodig dan vroeger en om op al die noden in te spelen, ontwikkelt het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt – een training rond vier noodzakelijke competenties.