CrossRoads Vlaanderen-Nederland

A smarter Europe

Het netwerk van kleine en middelgrote ondernemers stopt jammer genoeg nog te vaak aan de grens. Als een ondernemer wil innoveren en op zoek gaat naar complementaire partners, worden kansen over de grens vaak gemist. Met CrossRoads willen Interreg Vlaanderen-Nederland, Vlaio Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, LIOF en Innovation Quarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug geven door kmo’s en MKB’s te ondersteunen in de zoektocht naar de perfecte partner van over de grens en hun gezamenlijke innovaties te subsidiëren.