Kick off RAMBO: ammoniakreductiein varkens- en pluimveehouderij

De landbouwsector is een belangrijke bron van ammoniakemissies en kreeg strenge maatregelen opgelegd. Via het nieuwe project ‘RAMBO’ zoeken we maatregelen en technieken die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om de ammoniakuitstoot van hun bedrijf te verminderen. We hanteren daarvoor een integrale benadering waarbij we naast ammoniakreductie ook rekening houden met andere parameters (bv. dierenwelzijn, impact op vlak van andere emissies zoals methaan en geur...).

Je bent van harte welkom op het startevenement van dit nieuwe Interreg-Vlaanderen-Nederland-project. Op 6 november geven we op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel toelichting bij de projectdoelstelling en -ambities. Tijdens een bezoek aan de leghennenstal tonen we de uitdagingen bij ammoniakreductie. En na de lunch zijn er workshops waarin we diverse maatregelen en technieken gaan evalueren.

Veehouders voor een stal

Praktisch

Antwerpen (BE)
06/11/2023
09:30 16:00
Poiel 77 Proefbedrijf Pluimveehouderij, 2440 Geel

PROGRAMMA

09.30 u
Onthaal

10.00 u
Voorstelling project 'Met RAMBO op zoek naar maatregelen en technieken voor ammoniakreductie in varkens- en pluimveehouderij'

  • Anke De Dobbelaere - projectleider RAMBO
  • Bart Naeyaert- gedeputeerde Landbouw en Visserij van de provincie West-Vlaanderen
  • Kathleen Helsen - gedeputeerde Landbouw van de provincie Antwerpen
  • Arno van Son – bestuurder van ZLTO met de portefeuille ‘Platteland en Omgeving’

11.00 u
Bezoek leghennenstal - tonen wat de uitdagingen zijn bij het meten van de ammoniakemissie

12.00 u
Lunch

13.00 u
Brainstorms in groepen waarbij we in gesprek gaan over cruciale parameters bij de evaluatie van maatregelen en technieken en vervolgens ook verschillende ammoniak reducerende maatregelen en technieken gaan evalueren.

  • Workshop voor de varkenshouderij
  • Workshop voor de pluimveehouderij

15.15 u
Slotwoord met koffie en cake

16.00 u
Einde


> Schrijf je in!

Deel deze pagina

Events