Tour de boer voor varkenshouders

Dagontmesting en het spoelen van de stal zijn twee voorbeelden van technieken voor ammoniakreductie. Tijdens deze ‘Tour de Boer’ bezoeken we twee stallen waar we de werking van deze systemen zullen demonstreren en toelichten aan veehouders.

ILWG Vanden Abeele varkensstal 2023 10 13 00039

Praktisch

Limburg (BE)
09/02/2024
10:00 16:00
De Kluis 1A De Achelse Kluis, 3930 Hamont-Achel

Programma

9:30 Onthaal

10:00 Verwelkoming – door Bianca Aarts (ZLTO), namens het RAMBO-projectteam

10:05 Voorstelling techniek ‘dagontmesting’
Presentatie en demonstratie in de ‘Stal van de Toekomst’ van de Hoeve Innovatie (5 min. rijden), waar veehouder Hans Verhoeven zijn gebruikservaring deelt. Mogelijkheid om vragen te stellen.

12:00 Vertrek tweede stalbezoek

12:30 Lunch

13:30 Voorstelling techniek ‘spoelsysteem’
Presentatie en demonstratie van het Total Circulair Farm Concept van Kamplan. Veehouder William Meulendijks deelt zijn gebruikservaring. Mogelijkheid om vragen te stellen.

15:00 Slotwoord - door Bianca Aarts (ZLTO)

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht voor 2 februari 2024.
Met deze activiteit richten we ons tot veehouders. Plaatsen zijn beperkt!

Informeer gerust collega-varkenshouders over deze bijeenkomst. Zij zijn ook van harte welkom.

In het inschrijvingsformulier kan je interesse in carpoolen aangeven. Op basis van je opgegeven woonplaats proberen wij je in contact te brengen met andere deelnemers die in de buurt wonen.

> Schrijf je in!

Meer info

Project RAMBO

Deze Tour de Boer is een initiatief van het project ‘RAMBO’ dat maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om zelf hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden bekeken.

Toer de Boer

Binnen het project ‘RAMBO’ organiseren we verschillende ‘Tour de Boers’. Veehouders zijn uitgenodigd zijn om systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking te zien. We geven onder andere ook toelichting over de voor- en nadelen en het nodige onderhoud. De veehouder ter plaatse deelt z’n ervaring met het systeem. Er is ook voldoende tijd om vragen te stellen.

Dagontmesting

In de Stal van de Toekomst wordt gewerkt met dagontmesting. Dit is een computergestuurd systeem dat dagelijks alle mest dagelijks onder de dieren verwijdert. Van nature heeft het varken een bewust mestgedrag. Door het hok goed in te richten zal het varken gebruik maken van de ingerichte mestplek. En via een vaste en stabiele voersamenstelling kan je de mestconsistentie optimaal houden.

Via dagontmesting is er minder hokbevuiling, wat leidt tot minder emissies. Gezondere lucht bij de dieren verhogen het welzijn en de gezondheid van de dieren. Dit resulteert dan weer in hogere groei, minder slachtafwijkingen, geen antibioticumgebruik en minder vaccinaties. Met dagontmesting kun je tussen de 60 en 85% ammoniakreductie en 90% methaanreductie behalen.

Spoelsysteem

Het Total Circulair Farm Concept van Kamplan heeft een spoelsysteem dat continu de mestputten spoelt met geurloos water in een afgesloten systeem zodat er geen emissie ontstaat. Daarnaast wordt door middel van biologische mestbewerking stikstof in de mest omgezet naar onschadelijk stikstofgas. Dit gebeurt door het nitrificatie- en denitrificatieproces.

 

RAMBO is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland, in samenwerking met:

RAMBO logobanner lang V5

Deel deze pagina

Events