Tour de Boer - voor varkenshouders

Via het Veng-systeem en het VeDoWS stalsysteem kan je ammoniak en methaan flink reduceren. Veehouders krijgen op 12 maart info en een demo van de systemen tijdens twee stalbezoeken.

ILWG Vanden Abeele varkensstal 2023 10 13 00039

Praktisch

West-Vlaanderen (BE)
12/03/2024
10:00 15:00
Kortwagenstraat 87, 8880 Ledegem

Programma

9:30 Onthaal

10:00 Verwelkoming – door Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond), namens het RAMBO-projectteam

10:05 Voorstelling techniek ‘verwarmde biggennesten en losloopkraamhokken’
Presentatie en demonstratie van het Veng-systeem, waar veehouder Rik Bogaert zijn gebruikservaring deelt. Mogelijkheid om vragen te stellen.

12:00 Lunch

13:00 Verplaatsen tweede stalbezoek: : Izegemsestraat 452, 8501 Heule (Kortrijk)

13:30 Voorstelling techniek ‘mestscheiding’
Presentatie en demonstratie en demonstratie van het VeDoWS stalsysteem. Veehouder Klaas Messely deelt zijn gebruikservaring. Mogelijkheid om vragen te stellen.

15:00 Slotwoord - door Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond)

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht voor 8 maart 2024.
Met deze activiteit richten we ons tot veehouders. Plaatsen zijn beperkt!

Informeer gerust collega-varkenshouders over deze bijeenkomst. Zij zijn ook van harte welkom.

In het inschrijvingsformulier kan je interesse in carpoolen aangeven. Op basis van je opgegeven woonplaats proberen wij je in contact te brengen met deelnemers die in de buurt wonen.

> Schrijf je in!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Meer info

Project RAMBO

Deze 'Tour de Boer' is een initiatief van het project ‘RAMBO’ dat maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om zelf hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden bekeken.

Toer de Boer

Binnen het project ‘RAMBO’ organiseren we verschillende ‘Tour de Boers’. Veehouders zijn uitgenodigd zijn om systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking te zien. We geven onder andere ook toelichting over de voor- en nadelen en het nodige onderhoud. De veehouder ter plaatse deelt z’n ervaring met het systeem. Er is ook voldoende tijd om vragen te stellen.

Veng-systeem

Het basisprincipe van dit systeem bestaat erin om de staltemperatuur aanzienlijk te doen dalen. Dit kan door te werken met biggennesten waarin een ideaal klimaat wordt gecreëerd. De lagere staltemperatuur zorgt ervoor dat de drijfmest in de put aan een lagere temperatuur opgeslagen wordt en er zo minder emissies worden gevormd. Er worden automatisch gestuurde biggenkappen opgehangen waarin infrarood gloeilampen zijn geïnstalleerd. De sturing van de biggenkappen en lampen gebeurt op basis van een temperatuurcurve. Uit eerste proeven zou er een ammoniakreductie van 60% gerealiseerd kunnen worden.

VeDoWS-systeem

 

RAMBO is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland, in samenwerking met:

RAMBO logobanner lang V5

Deel deze pagina

Events