Ontdek het Veng-systeem, een veelbelovende ammoniakreducerende staltechniek

De nood aan innovatieve maatregelen voor het inperken van ammoniak- en methaanemissies is hoog. In een tweede ‘Tour de Boer’ lieten we varkenshouders kennismaken met twee technieken met veel potentieel: het Veng-systeem in biggenafdelingen (nog niet erkend) en het VeDoWs-systeem bij vleesvarkens (erkend). In dit artikel lees je meer over de werking en voordelen van het Veng-systeem.

RAMBO | 18/03/2024

ILWG Vanden Abeele varkensstal 2023 10 13 00039

 

Op dinsdag 12 maart vond de tweede editie van ‘Tour de Boer’ plaats. In totaal waren meer dan 60 varkenshouders, adviseurs en onderzoekers uit Vlaanderen en Nederland aanwezig. In de late namiddag sloten ook 40 studenten van de VIVES Hogeschool Roeselare - afstudeerrichting agro-en biotechnologie - aan. Eerst bezochten we de stal van Rik Bogaert en vrouw Nancy Verhaeghe. Rik lichtte de bedrijfsvoering van hun gesloten bedrijf toe en gaf uitleg over hun Veng-systeem. In een volgend artikel lees je het verslag van het bezoek aan het VeDoWs-systeem bij vleesvarkensbedrijf Klaas Messely.

Bedrijfsvoering van varkenshouder Rik Bogaert

In de stallen van Rik werd ‘volledig rooster met water- en mest-kanaal’ als ammoniak emissie arme techniek toegepast. Dit omdat het Veng-systeem vandaag niet erkend is als AEA-techniek. Zelf had Rik dit idee meegenomen na een bezoek aan de Stal van de Toekomst in Sterksel (NL). In een eerste fase werden vier kraamhokken vrij uitloop gedurende 1,5 jaar getest om na te gaan of dit systeem past binnen zijn bedrijfsmanagement. Na een positieve evaluatie werd dit systeem toegepast, later werd ook het Veng-systeem toegepast in het merendeel van de biggenafdelingen.

Veng-systeem in biggenafdelingen

Rik maakt gebruik van losloopkraamhokken in een 3-wekensysteem. Het stalontwerp (losloopkraamhokken, ventilatie, nanny’s en extra gangen) leidt tot hogere speengewichten en de mogelijke nadelen (biggensterfte door doodliggen) worden tot een minimum beperkt (1,5 % biggensterfte in het voorbije anderhalf jaar). Dankzij aangepaste ventilatie is er een groot verschil in klimaat bij de zeug en bij de biggen. Bij de zeug geniet van een frisse en luchtige omgeving, terwijl de biggen gebruikmaken van de nanny’s, wat hun interesse om dicht bij de zeug te rusten vermindert.

De grote meerwaarde van dit systeem is dat het de algemene staltemperatuur verlaagt tot ongeveer 21 °C, wat resulteert in lagere energiekosten, een comfortabelere werkomgeving en meer eetlust bij de zeug.

Rik Bogaert stal

 

Foto 1: Losloopkraamhok met nanny voor biggen

Foto 2: Losloop kraamhok

Hoe werkt het Veng-systeem?

De biggen worden gespeend op 25-26 dagen met een gemiddeld speengewicht van 7,5 à 8,5 kg. In de biggenafdelingen wordt ook het water- en mestkanaal als ammoniakemissie-arme-techniek toegepast. Ook hier bedraagt de staltemperatuur gemiddeld 21 °C, maar door gebruik te maken van het Veng-systeem worden biggennesten gecreëerd. De temperatuur in de nesten wordt verhoogd tot 33-34 °C, die vervolgens afhankelijk van de leeftijd van de biggen geleidelijk afneemt volgens een specifieke curve.

Een hok bestaat uit 40% volle vloer en 60% roostervloer, waarbij de helft van de volle vloer overkapt is met het Veng-systeem. Dit systeem bestaat uit een overkapping met 1 sensor en 3 gloeilampen, zonder vloerverwarming. De gloeilampen worden aan- en uitgeschakeld op basis van de activiteit van de biggen en hun aanwezigheid. Wanneer de biggen onder de overkapping liggen en de temperatuur hoger is dan 33°C, doven de lampen omdat de biggen zelf warmte produceren en de warmte onder de overkapping wordt vastgehouden. De kappen zijn ontworpen om geen tocht te veroorzaken. De lampen branden maximaal 14 dagen en elke ruimte wordt apart gestuurd. Het opentrekken van de kap boven de biggen gebeurt met behulp van een kabel die op basis van het dagnummer wordt gestuurd. Voeder wordt voorzien via een droogvoederbak en drinkwater via een drinkwaternippel.

VOORDEEL
Het grote voordeel van dit systeem is dat er twee verschillende klimaten worden gecreëerd. De staltemperatuur bedraagt ongeveer 21 °C, waardoor de verwarmingskosten minder hoog oplopen en het stimuleert het eet-, speel- en mestgedrag van de biggen op de roosters. Bovendien wordt enkel een beperkte ruimte opgewarmd via de gloeilampen waar de dieren kunnen rusten.

AANDACHTSPUNT

In de winter, lente en herfst is het contrast tussen de klimaatzones voldoende groot en zijn er weinig problemen met het mestgedrag van de biggen. In de zomer stijgt de temperatuur in de stal en neemt het contrast met het biggennest af, wat kan leiden tot veranderingen in het mestgedrag van de biggen. Momenteel wordt er samen met de ontwikkelaars van het Veng-systeem naar oplossingen (mogelijks verneveling) gezocht.

Rik Bogaert stal2

 

Foto 3: Veng-systeem in biggenafdeling met droogvoerderbak, watergoot (midden) en Veng-systeem (links).

Foto 4: Veng-systeem in biggenafdeling.

Emissiereductiepotentieel

Het Veng-systeem is momenteel niet erkend in Vlaanderen of Nederland. In Denenmarken is het systeem erkend met een ammoniakemissiereductiepotentieel van 68%. In Frankrijk werd het systeem doorgemeten (65-70% reductie), maar nog niet erkend. De eerste indicatieve metingen over 6 weken (stal met Veng-systeem + water- en mestkanaal vs stal met water- en mestkanaal) hebben tot een ammoniakreductie van 80 tot 90 % geleid.

Beoordeling door varkenshouders

Ongeveer 80% van de aanwezige veehouders overweegt deze techniek toe te passen op zijn/haar bedrijf indien de techniek erkend is. De belangrijkste redenen waren de makkelijke implementatie en de betaalbaarheid. Deveehouders geven aan dat het betere stalklimaat, het verhoogde dierenwelzijn en mogelijke potentiële energiebesparing belangrijke voordelen van het systeem zijn.

Een nadeel van dit systeem is dat het momenteel niet erkend is als AEA-techniek waardoor het niet meegenomen kan worden in de vergunning.

Wil je meer ammoniakreducerende technieken ontdekken?

Binnen het project ‘RAMBO’ organiseren we nog meer ‘Tour de Boers’ waarbij we op bezoek gaan bij veehouders in Vlaanderen en Nederland die systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking laten zien.

Wil je een uitnodiging ontvangen? Geef dan je contactgegevens door aan:

Pieter-Jan Delbeke (Boerenbond) E: pieter-jan.delbeke@boerenbond.be / T: +32 474 87 82 43 of Bianca Aarts (ZLTO) E: bianca.aarts@zlto.nl / T: +316 18 56 36 98

Deel deze pagina