Veehouders voor stal met luchtwasser

RAMBO

Een groener Europa

RAMBO staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. Het project wil maatregelen en technieken ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management.