Veehouders voor stal met luchtwasser

RAMBO

Een groener Europa

RAMBO staat voor Reductie van Ammoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. Het project wil via een integrale aanpak maatregelen en technieken ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management.