Op missie naar emissiereductie in de varkenshouderij

Lees en bekijk het verslag van het webinar van 28 mei 2024.

RAMBO | 30/05/2024

ILWG Vanden Abeele varkensstal 2023 10 13 00044

 

Tijdens een webinar op 28 mei 2024 vertelden experts welke maatregelen en technieken voor emissiereductie beloftevol zijn voor de varkenshouderij en hoe ze deze verder zullen testen en evalueren. De werking en het emissiereductiepotentieel van vier technieken werd toegelicht. Vlaamse veehouders kunnen zich kandidaat stellen voor gratis begeleiding bij het vinden van haalbare oplossingen op maat van hun bedrijf. In dit artikel lees je het verslag van de webinar, samen met een overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden.

> Herbekijk het webinar

> Bekijk de presentatie

Kansrijke maatregelen en technieken voor emissiereductie

Eind 2023 vroegen we de sector naar ideeën voor effectieve en haalbare technieken voor emissiereductie. De 52 inzendingen werden allemaal grondig geëvalueerd én afgetoetst met veehouders en andere stakeholders. Zo komen we tot een selectie die door de gehele sector gedragen is. Heb je zelf nog een idee? Dien het dan hier in.

5 maatregelen geselecteerd voor de varkenshouderij

  • Dagontmesting
  • Voedersamenstelling optimaliseren
  • Voederadditief op basis van kleimineralen
  • Luchtfilter met zeolieten
  • Geconcentreerde toevoeging van bacteriën en additieven aan mestput

Testen op demobedrijven

Op de ILVO varkenscampus testen we verschillende reductietechnieken in meerdere varkensrondes, met een gelijktijdige opstart in drie afdelingen. We meten de ammoniak-, methaan-, CO2- en lachgas-emissies en volgen ook neveneffecten op zoals groei, staart- en oorbijten, fijn stof…

De Hoeve Innovatie is de tweede testlocatie waar we voornamelijk dagontmesting onderzoeken. Bij de vleesvarkens werken we vooral aan de optimalisatie van het bestaande systeem door te kijken wat de invloed is van managementaanpassingen en wat de patronen zijn in de data van ammoniakemissies. Een tweede onderzoek is de ontwikkeling van een vrijloopkraamhoksysteem met dagontmesting. Via een pilootopstelling kijken we naar het gedrag en het mestgedrag van de zeugen

Dagontmesting

In deze video toont Hans Verhoeven de dagontmesting-techniek van De Hoeve Innovatie en geeft hij uitleg over de werking ervan. Je kan er potentieel 60% à 85% ammoniakreductie mee behalen, het is een betaalbaar systeem en voor veel veehouders makkelijk toepasbaar in de eigen stal. Meer details over dagontmesting lees je in dit artikel.

Total Circulair Farm Concept

William Meulendijks geeft in deze video uitleg over de werking van de techniek. Het emissiereductiepotentieel bedraagt +/- 85%, wat erg groot is. Het is wel een grote installatie en technisch minder makkelijk implementeerbaar. Meer details over Total Circulair Farm Concept lees je in dit artikel.

VeDoWs-systeem

VeDoWs is een stalsysteem voor mestscheiding via een mest- en giergoot met mestschraper. In Vlaanderen is de erkenning voor ammoniakreductie +/- 60%, in Nederland is er nog geen erkenning. Meer uitleg en foto’s vind je in dit artikel.

Veng-systeem

Het systeem creëert twee verschillende klimaten. In de biggennesten verkrijg je door biggenbatterijen een temperatuur van 33 à 34 °C en in de stal is er een temperatuur van 21°C. Het systeem is nog niet erkend in Vlaanderen of Nederland, in Denemarken heeft het een potentieel van 68% ammoniakreductie. Meer uitleg en foto’s van het systeem vind je in dit artikel.

Tour de Boer

Bovenstaande technieken werden voorgesteld tijdens ‘Tour de Boer’-uitstappen. Het project ‘RAMBO’ organiseert verschillende ‘Tour de Boers’ waarin we systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking laten zien. Je krijgt onder andere toelichting over de voor- en nadelen en het nodige onderhoud. De veehouder ter plaatse deelt z’n ervaring met het systeem.

Gratis begeleiding voor advies op maat

Via het RAMBO-project bieden we individuele begeleiding aan Vlaamse varkens – en pluimveehouders om te kijken welke ammoniakreducerende maatregelen of technieken interessant zijn in hun bedrijfssituatie. Na een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek worden alles noden en wensen in kaart gebracht en krijgt de veehouder een actieplan op maat van z’n bedrijf. Intekenen kan tot 23 juni 2024.

> Stel je kandidaat

Overzicht van Q&A

Er werden heel wat interessante vragen gesteld tijdens de webinar. Een overzicht van de vragen met antwoorden vind je hier.

Project RAMBO

Dit webinar kader in het Interreg Vlaanderen-Nederland project RAMBO dat via een integrale aanpak maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen.

Meer info

Heb je nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren:

Deel deze pagina