Uitnodiging algemene infosessie 12 oktober

Wave 1 van Crosscare 2.0 is officieel geopend! Deze oproep biedt een unieke kans voor zorg- en welzijnsinnovatoren.

Het CrossCare 2.0-programma ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. CrossCare 2.0 werkt daarbij met verschillende oproeprondes/waves, waarbij organisaties zich kandidaat kunnen stellen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

* Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB’s die een zorginnovatie ontwikkelen, kunnen in deze eerste oproep ('Wave 1') een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen coachen en ondersteunen de geselecteerde bedrijven en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. De geselecteerde trajecten kunnen aanvullend ook rekenen op een subsidiebedrag tot maximaal 100.000 EUR.

* Daarnaast kunnen zorg- of welzijnsactoren die een concrete zorgbehoefte hebben en daarvoor op zoek zijn naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen, ook een ‘expression of interest’ indienen. De CrossCare-zorgproeftuinen zoeken dan samen met deze zorgactoren naar bedrijven en oplossingen op maat. Ook voor de samenwerkingen die daaruit voortvloeien, is er financiële en inhoudelijke steun mogelijk.

Ontwikkel jij momenteel een innovatief product gericht op de ruime zorg- en welzijnssector, dan is deze oproep mogelijk interessant voor jou! Meld je hier aan voor de algemene online infosessie op donderdag 12 oktober van 9.00 - 10.30 om meer te weten te komen of neem contact op met één van de projectleiders van de betrokken zorgproeftuinen.

CrossCare 2.0 | 28/09/2023

Crosscare2 hero

Deel deze pagina