Uitnodiging algemene infosessie 12 oktober

Wave 1 van Crosscare 2.0 is officieel geopend! Deze oproep biedt een unieke kans voor zorg- en welzijnsinnovatoren.

Het CrossCare 2.0-programma ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. CrossCare 2.0 werkt daarbij met verschillende oproeprondes/waves, waarbij organisaties zich kandidaat kunnen stellen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

* Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB’s die een zorginnovatie ontwikkelen, kunnen in deze eerste oproep ('Wave 1') een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen coachen en ondersteunen de geselecteerde bedrijven en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. De geselecteerde trajecten kunnen aanvullend ook rekenen op een subsidiebedrag tot maximaal 100.000 EUR.

* Daarnaast kunnen zorg- of welzijnsactoren die een concrete zorgbehoefte hebben en daarvoor op zoek zijn naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen, ook een ‘expression of interest’ indienen. De CrossCare-zorgproeftuinen zoeken dan samen met deze zorgactoren naar bedrijven en oplossingen op maat. Ook voor de samenwerkingen die daaruit voortvloeien, is er financiële en inhoudelijke steun mogelijk.

Ontwikkel jij momenteel een innovatief product gericht op de ruime zorg- en welzijnssector, dan is deze oproep mogelijk interessant voor jou! Meld je hier aan voor de algemene online infosessie op donderdag 12 oktober van 9.00 - 10.30 om meer te weten te komen of neem contact op met één van de projectleiders van de betrokken zorgproeftuinen.

CrossCare 2.0 | 28/09/2023

Crosscare2 hero

Deel deze pagina

Artikel
 - 05/08/2023
Afbeelding Cross Care
CrossCare 2.0
CrossCare 2.0 van start: financiële en zorgproeftuinondersteuning van innovaties in zorg en welzijn
CrossCare is een grootschalig Europees programma waarbij acht Vlaamse en Nederlandse zorgproeftuinen de ontwikkeling van nieuwe zorginnovaties in Vlaanderen en Nederland financieel en inhoudelijk ondersteunen. In het eerste succesvolle CrossCare-project (2016-2021) ondersteunden Vlaamse en Nederlandse zorgproeftuinen 30 zorginnovaties. Op woensdag 17 mei 2023 heeft INTERREG Vlaanderen-Nederland de opvolger ‘CrossCare 2.0’ goedgekeurd. CrossCare 2.0 gaat in de komende drie jaar verder op de ingeslagen weg en gaat opnieuw de ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg- en welzijnssector faciliteren. Enerzijds kunnen bedrijven/zorgorganisaties die innovaties ontwikkelen financiële steun uit het ‘CrossCare-innovatiefonds’ ontvangen. Deze steun kan oplopen tot €100.000 per organisatie. Anderzijds ondersteunen zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens de geselecteerde bedrijven/zorgorganisaties ook door innovaties te demonstreren/testen/evalueren met eindgebruikers. De zorgproeftuinen zijn expert in co-creatie en live testen met zorggebruikers en zorgprofessionals in hun eigen leef- en werkomgeving. Zij stellen die expertise in dit project gratis ter beschikking. CrossCare bestaat uit acht zorgproeftuinen: Vlaanderen: LiCalab/Thomas More Kempen (provincie Antwerpen), Zorglab Aalst (provincie Oost-Vlaanderen), Happy Aging/In4care (provincies Limburg en Vlaams-Brabant) en Eerstelijnszone Brugge in samenwerking met de POM-West-Vlaanderen (provincie West-Vlaanderen).Nederland: Care Innovation Center, Coöperatie Slimmer Leven en Brainport Development (provincie Noord-Brabant), Zuyd Hogeschool/EIZT (provincie Limburg) en HZ University of Applied Sciences (provincie Zeeland). De eerste CrossCare-oproep voor bedrijven/zorgorganisaties die een concrete zorginnovatie willen uitwerken, verwachten we dit najaar. Wil je alvast meer informatie over deze oproep? Neem dan contact op met Glenn Weyers, projectmanager bij LiCalab (glenn.weyers@thomasmore.be). Het project krijgt 4 miljoen EUR Europese subsidies vanuit INTERREG Vlaanderen-Nederland.